(Minghui.org)

בפעם הבאה כשאתה חושב להקשיב או לחזור על שמועה, זכור את הפילוסופיה הזאת.

ביוון העתיקה, סוקרטס (399 – 469 לפנה"ס), היה נודע בחוכמתו.

יום אחד הוא פגש במכר שרץ אליו בהתרגשות ואמר: "סוקרטס, אתה יודע מה שמעתי הרגע על אחד מתלמידיך?"

"חכה רגע", השיב סוקרטס, "לפני שתספר לי אני רוצה שתעבור מבחן קטן, הנקרא "מבחן השלושה".

"שלושה"?

"נכון", המשיך סוקרטס,"לפני שתספר לי על התלמיד שלי, ניקח רגע לבחון את מה שאתה עומד לספר. המבחן הראשון הוא אמת. האם אתה בטוח לחלוטין שהדבר שאתה עומד לספר לי הוא נכון?"

"לא", השיב האיש, "אני רק שמעתי על זה".

"אוקיי", אמר סוקרטס. עכשיו בוא ננסה את המבחן השני – מבחן הטוּב. האם מה שאתה עומד לספר לי על התלמיד שלי הוא דבר טוב?"

"לא, להפך".

"אז," סוקרטס שאל," אתה רוצה לספר לי עליו משהו רע, למרות שאתה לא בטוח שזה נכון?"

האיש משך בכתפיו, נבוך מעט.

סוקרטס המשיך, "יתכן שעדיין תעבור את המבחן, משום שיש מבחן שלישי – מסנן היעילוּת. האם הדבר שאתה עומד לספר לי על התלמיד שלי יהיה יעיל בשבילי?"

"לא, לא ממש".

"ובכן", סיכם סוקרטס, "אם הדבר שאתה רוצה לספר לי אינו נכון, טוב או יעיל, למה בכלל לטרוח לספר לי?"  האיש חש מובס ומבויש.

הסיפור הזה ממחיש מדוע סוקרטס היה פילוסוף דגול ומוערך מאוד.