(Minghui.org)

שתיים עשרה שנה עברו מאז החל המשטר הקומוניסטי בסין ברדיפת הפאלון גונג. ב-30 באוגוסט [השנה] פרסם אתר ויקיליקס מברק מהקונסוליה האמריקנית הכללית בצ'נג-דו, סצ'ואן, המאשר שבכירים מקומיים מתעייפים מרדיפת הפאלון גונג ושמתרגלי הפאלון גונג ממשיכים להשתמש בקנה מידה רחב בצורות שונות לספר לאנשים על הרדיפה.

בדיווח ב- Epochtimes.comהובאו ציטוטים מאותו מברק מה-17 באוגוסט 2009, המכילים את המידע הבא:

בכיר ברשות המקומית בסצ'ואן סיפר לאחרונה לאחד מבכירי הקונסוליה האמריקנית הכללית שהמשטר המרכזי בסין פרסם מסמך לכל הדרגים להיות בדריכות גבוהה לקראת יום השנה העשירי להחרמת הפאלון גונג על ידי המשטר.

המסמך הורה על הגברת רדיפת הפאלון גונג בקנה מידה רחב. הבכיר אמר שכרגיל, המשטר המרכזי שלח מסמך לכל הפרובינציות, שפרסמו גרסאות משל עצמן ושלחו אותן לתחנות משטרה וערים מרכזיות כשכל מסמך מתייחס למצב המקומי. משם נשלחה ההוראה לכל המחוזות שפרסמו הלאה לעיירות.

הבכיר מהרשות המקומית אמר בכעס: "רשויות מקומיות ברמות של עיירה מפרסמות כ-200 הוראות כאלה כל שנה. הכול נהלים ובזבוז גדול של זמן".

אף על-פי שהפאלון גונג נמצא תחת דיכוי ורדיפה בסין, קולם של המתרגלים נשמע עדיין. שלוש פעמים בשנה האחרונה קיבל בכיר בקונסוליה הכללית בצ'נג-דו שטרי כסף עם הודעות בכתב יד האומרות: "פאלון דאפא הוא טוב". וחותמת של: "פרשו מהמפלגה הקומוניסטית! קראו את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". בינואר סיפר בכיר מהרשות המקומית של המחוז האתני מיאו בגווי-ג'ואו לבכיר בקונסוליה האמריקנית שחלק מעבודתו הוא לעקוב אחר שטרות כסף עליהם כתובות הודעות של הפאלון גונג.

הקונסוליה האמריקנית הכללית בצ'נג-דו מקבלת באופן קבוע הודעות פקס ממתרגלי פאלון גונג, כך שהם חושבים שמתרגלים כנראה מפקססים מידע בכל סין. הבכיר בקונסוליה קיבל שיחה בטלפון המקומי שלו בצ'נג-דו (שיש בו מזכירה לקבלת הודעות) עם מידע על המשטר הקומוניסטי ולאחר מכן הנחיה: "לחץ 7 כדי לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית או 8 כדי לפרוש מליגת הנוער הקומוניסטית".

סינים רבים משתמשים בתוכנת השרת פרוקסי Freegate , תוכנה שנבנתה ונתמכת על-ידי מתרגלים של פאלון גונג מחוץ לסין. התוכנה מאפשרת לעקוף את צנזורת "חומת האש האדומה" שכפה המשטר על האינטרנט.