(Minghui.org)

(Minghui.org) בראיון ב-19 באוקטובר 2012, חבר הפרלמנט הקנדי רוב אנדרס אמר מעודד לשמוע ש-106 חברים בבית הנבחרים של ארה"ב נקטו עמדה בנוגע לקצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. הוא אמר שסין היא מפרת זכויות האדם הגדולה בעולם, ואנחנו חייבים לשים קץ להפרת זכויות אדם כאלה כמו קצירת האיברים בכפייה.

גוברת חשיפת ראיות לקצירת איברים

חבר הפרלמנט אנדרס אמר, "לראשונה הייתי מודע לנושאים אלה כאשר החלו להופיע סיפורים בנוגע לקצירת האיברים, קצת לפני שדיוויד מטאס ודיוויד קילגור הפיקו את הדו"ח שלהם "קציר הדמים". ואני חושב, שבעקבות הקורלציות שהם גילו אין צל של ספק שהדברים האלה קורים, ועכשיו יותר ויותר אנו רואים עדויות של מנתחים בפועל ואנשים שונים שהיו מעורבים נוהגים האלה".

"אז, הגיע זמן שהנושא יקבל תשומת לב רבה ושאנחנו נרים קול בפניה לסין לשים קץ למעשי הזוועה אחת ולתמיד", הוא אמר.

加拿大西卡尔加里国会议员罗伯•安德斯。图为安德斯在二零零九年五月二十七日在国会举办的中国问题论坛上。 חבר הפרלמנט הקנדי רוב אנדרס בפורום הבעייה הסינית שהתקיים ב 27 במאי 2009

בנוגע לבקשות לממשל האמריקני לחשוף את המסמכים הקשורים לקצירת האיברים שוואנג לי-ג'ון העביר, אומר אנדרס, "אני חושב שככל שנחשף יותר מידע על קצירת האיברים ועל הפרות זכויות האדם בסין, כך טוב יותר".

ההפצה הנרחבת של הפאלון גונג משמעה תקווה להתחדשות תרבותית

בנוגע לפאלון גונג, חבר הפרלמנט אנדרס אמר, "אני שמח לשמוע שמתרבים בסין אלה ההולכים על פי שיטת הפאלון גונג. אני חושב שזו תקווה גדולה להתחדשות תרבותית. אני לא חושב שיש כל הגיון בקומוניזם. אני חושב שהוא יובא לסין על ידי אנשים כמו מרקס, לנין וסטלין ומאו. ואני לא חושב שזה משהו שטבוע בתרבות הסינית. התרבות הסינית היא הרבה יותר עשירה ועמוקה, יותר מכל מה שהקומוניזם תרם לה ב- 100 השנים האחרונות".

"אני הייתי רוצה לראות אותם מאמצים ללבם דברים המתאימים יותר לזהותם ולמי שהם באמת, מאשר צורה זרה ולא תואמת של קומוניזם. אז כולי תקווה שככל שאנשים יחשפו יותר לזוועות השונות של זכויות האדם, כולל קצירת האיברים, שהפכה לסימן ההיכר לזוועות כנגד מתרגלי הפאלון גונג, האנשים בסין יתרעמו וידרשו לשים קץ לשחיתות ולהביא סוף למשטר שעשה דברים כאלה".

המק"ס משתמשת בסיוע החוץ הקנדי לרדיפת הפאלון גונג

לגבי סיוע החוץ של קנדה לסין, חבר הפרלמנט אנדרס מחזיק דעות אחרות מן המקובל. הוא אמר, "אנחנו עדיין מסייעים לסין. אנחנו עוזרים להם לפתח תכנית סטטיסטיקה -- באופן המעקב אחרי אזרחי סין. הם הוציאו יותר כסף על ביטחון פנים מאשר על ביטחון חוץ. אני חושב שלתת להם כסף לסטטיסטיקה שלהם שהוא רק אמצעי מבחינתם לאתר בצורה יעילה יותר את האזרחים שלהם ואת מתרגלי פאלון גונג. אני לא חושב שזה עוזר להביא לרפורמות בסין."

חבר הפרלמנט אנדרס מקווה שכלי התקשורת ימשיכו לסקר את הפרות זכויות האדם בסין. הוא אמר, "אני מעודד בכל פעם שעיתונאי שואל אותי שאלות בנושאים אלה. אין ספק בלבי כי סין היא מפרת זכויות האדם הגדולה בעולם, ואני חושב שזה מאוד חשוב שאנשים ייתנו לזה מקום חשוב ומרכזי ושהתקשורת תמשיך לדווח ישירות סיפורים אלה".