(Minghui.org)

油画:得救的希望

אם ובתהּ העומדות בשדה קיבלו הרגע חומרים להבהרת אמת ממתרגל פאלון גונג. האם קוראת בעיון רב את עלון המידע ובתהּ מחזיקה פרח לוטוס מנייר כשהיא מביטה במתרגל עוזב.