(Minghui.org)

ב-30 באוקטובר 2012, הוכרז על הקמת "הארגון הבין-לאומי לחשיפת הפשעים של ג'יאנג זמין ברדיפת הפאלון גונג והעמדתו לדין". מטרת הארגון לחשוף באופן שיטתי ומלא את הפשעים של כל המעורבים ברדיפת הפאלון גונג ולהביא לדין את האחראים.

בהכרזת הארגון נאמר:

"מאז יולי 1999 מנהלים ג'יאנג זמין המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רדיפה קשה ואכזרית נגד שיטת הטיפוח-תרגול השקטה של הפאלון גונג. מחנהו של ג'יאנג זמין משתמש בצבא, במשטרה, בשירות החשאי, בכלי התקשורת ובמשאבים לאומיים נוספים ככלים מרכזיים ברדיפה. באמצעות משרד 610, ארגון שהוקם במיוחד לרדיפת מתרגלי השיטה בדומה לגסטאפו של גרמניה הנאצית, עוצרת כנופייתו של ג'יאנג אלפי מתרגלי פאלון גונג וכולאת אותם בבתי כלא ובמחנות עבודה בכפייה, שם הם סובלים מעינויים פיזיים ונפשיים בקנה מידה רחב במרכזים לשטיפת מוח ובבתי חולים למחלות נפש בכל רחבי סין, וכל זאת במטרה לכפות עליהם לוותר על אמונתם. על-פי נתונים סטטיסטיים לא מלאים, מחנהו של ג'יאנג אחראי למותם של אלפי מתרגלי פאלון גונג ועל כליאתם הבלתי חוקית של עשרות אלפי מתרגלים באמצעות רדיפה אכזרית.

במשך 13 שנות רדיפת הפאלון גונג מיישמים ג'יאנג וחבורתו את המדיניות של "לחסל את המוניטין שלהם, להרוס אותם מבחינה כלכלית ולהשמיד אותם פיזית". ההוראות האלה מבוצעות ביעילות על ידי משרד 610 ומחלקות המשטרה בכל הדרגים. ככל שהרדיפה תפסה תאוצה, נוספו דרכי פעולה: החל מ-"כשמכים אותם למוות אין צורך לשלם פיצויים כלשהם" ועד לקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בקנה מידה נרחב, אשר תוארה על ידי עורך-הדין הקנדי לזכויות אדם, דיוויד מטאס, כ"צורה של רוע שלא נראה עד כה על כדור הארץ הזה".

בתגובה לזוועות האלה אנו מכריזים על הקמת "ארגון בין-לאומי לחשיפת פשעיו של ג'יאנג זמין ברדיפת הפאלון גונג ולהעמדתו לדין". מטרת הארגון לחשוף באופן מלא את כל הפשעים שבוצעו במהלך הרדיפה ולהביא את הפושעים לדין, כולל הפשעים שבוצעו על ידי הגופים הבאים: מחנהו של ג'יאנג, משרד 610, המשטרה, התובעים של המשטר, כל הארגונים המשפטיים המעורבים ישירות ברדיפה, מנהלים וסוהרים במחנות עבודה, מרכזים לשטיפת מוח, בתי כלא המעורבים ברדיפה ורופאים שנגד מצפונם הטוב קצרו איברים ממתרגלי פאלון גונג."

בהכרזתם מבקשים חברי הארגון מבני העם הסיני ללכת על-פי צו מצפונם בלבד ולסייע בכל מידע שיש ברשותם בכדי ללכוד את הפושעים - "למען הצדק, למען עתיד בהיר לאנושות ולמען כולנו הנרדפים על ידי המפלגה המרושעת, אנא בחרו בהחלטה הנכונה במהלך השינוי ההיסטורי הנוכחי."