(Minghui.org)

עורך הדין ג'וּ יו-ביאו הועבר באופן שרירותי למתקן שטיפת מוח אחרי ששהה שנתיים בכלא. נמסר שמצבו קריטי

ג'וּ יו-ביאו היה בין עורכי הדין הראשונים בסין שהגנו על מתרגלי פאלון גונג כבר ב-2005, למרות הוראות המפלגה לעורכי דין שלא לספק למתרגלים הגנה משפטית. ביולי 2011, אחרי הליך בלתי הוגן בעליל שבו הופעל לחץ מצד המפלגה הקומוניסטית על השופט המכהן, נגזרו עליו שנתיים בכלא. ג'וּ נענש על עבודתו המשפטית ועל החזקת חומרים השייכים לפאלון גונג . על-פי ארגון Front Line Defenders עונשו אמור היה להסתיים ב-17 באוגוסט 2012, אבל במקום לשחרר אותו העבירו אותו למרכז לשטיפת מוח ששם לו למטרה לשבור את רוחם ואת מוחם של מתרגלי פאלון גונג.

Human rights attorney Zhu Yubiao from Guangzhou is in danger after being sent to a brainwashing facility after his prison term עורך-דין לזכויות אדם, ג'וּ יו-ביאו מגואנג-ג'ואו נמצא כיום ברמת סיכון גבוהה אחרי שנשלח למרכז לשטיפת מוח עם סיום תקופת מאסרו

ביום בו תמה תקופת מאסרו, אביו בן ה-76 של ג'וּ שהוא פרופ' לפיזיקה בגמלאות מאוניברסיטת יאן-סן בא לאסוף את בנו מהכלא. אך הרשויות של כלא ביי-ג'יאנג בפרובינציית גואנג-דונג המשיכו להחזיקו במעצר. הרשויות הצהירו שזהו עניין פנימי ואינם חייבים נימוק כלשהו.

"ג'וּ מוחה על מאסרו הממושך בשביתת רעב. רשויות המרכז לשטיפת מוח מתעלמים מחוקיה של סין ומכבוד האדם הבסיסי במאמץ חסר רחמים למחוק את הפאלון גונג ואת אלה המגנים על המתרגלים החפים מפשע", אומר לוי בראודה, מנכ"ל מרכז המידע של הפאלון דאפא.

"מאחורי החזות של 'מרכז לחינוך משפטי' באחת הערים המודרניות ביותר בסין, ישנה מציאות הדומה לזו שבספריו של ג'ורג' אורוול, הכוללת התעללות פסיכולוגית אכזרית, עינויים ורצח".

ג'וּ התפרסם בשירותיו המיומנים שהעניק חינם לנזקקים, ופעמיים כתבו על כך בעיתון העיר גואנג-ג'ואו. אחרי שהחל להגן על מתרגלי פאלון גונג בבית משפט החל לתרגל פאלון גונג בעצמו. זמן קצר לאחר שלקח על עצמו ב-2005 וב-2006 שלושה מקרים של מתרגלי פאלון גונג, נשלח בצורה שרירותית למחנה עבודה למשך שנה, שם הכו אותו אסירים פליליים ומנעו ממנו שינה. עם שחרורו באפריל 2008 הרשויות שללו את רישיונו לעריכת דין משום שסירב להפסיק להגן על מתרגלים, אומר ארגון Front Line Defenders.

במשך עשור השנים האחרונות מספר רב של מתרגלים מתו כתוצאה מהתעללות במרכז "לחינוך משפטי" בגואנג-דונג, המרכז הגדול ביותר בפרובינציה ואולי הקטלני ביותר לשטיפת מוח. הנפגעת האחרונה עליה דווח היא גב' וו שואה-מיי, יזמית בת 48 שמתה במארס 2012 אחרי 4 חודשי מעצר בלתי חוקי.

מרכז המידע של הפאלון דאפא דוחק בדיפלומטים זרים המוצבים בסין לדרוש את שחרורו ללא תנאי של מר ג'וּ יו-ביאו ושל כל מתרגלי פאלון גונג המוחזקים במרכז "לחינוך משפטי" בגואנג-דונג. מרכז המידע מעודד אחרים להשתמש בטקסט שסיפק ארגון Frontline Defenders כדי לכתוב מכתבים לרשויות הסיניות בקריאה לשחרורו של ג'ו.

למאמרים קודמים בנושא:

עורך דין נכלא במחנה עבודה בכפייה כיוון שהגן על מתרגל פאלון גונג

עורך הדין ג'וּ יו-ביאו שלקח תיקי הגנה של מתרגלי פאלון גונג נכלא לשישה חודשים

עורך דין מגואנג-דונג נידון לשנתיים מאסר על שהגן על מתרגלי פאלון גונג