(Minghui.org)

התרגום המלא באנגלית של "הונג יין 3", הכולל פואמות ושירים, התפרסם כעת. הקובץ התעדכן לאחרונה ב-20 באפריל 2012 וניתן להורידו בקישור:

http://en.falundafa.org/eng/hy3_001.htm

"הונג יין 3" הוא יצירתו האחרונה של מאסטר לי הונג-ג'י, והוא כולל 52 פואמות ו-72 שירים שנכתבו בין פברואר 2004 למאי 2011. חלק מהתרגום באנגלית התפרסם ב-7 בינואר 2012. התרגום כולו הושלם כעת ותיקונים שייעשו בעתיד יופיעו גם באתר FalunDafa.org וגם [כהודעה] באתר מינג-הווי באנגלית.