(Minghui.org)

בית הספר לעסקים בעיר באטם הוא התיכון הפופולרי ביותר באינדונזיה. בדצמבר 2011 הציגו מתרגלי פאלון גונג בפני מורים ותלמידים מבית הספר את שיטת הפאלון גונג. המורים והתלמידים למדו את חמשת התרגילים של השיטה ביחד עם המתרגלים.

.

 יותר מ-200 תלמידים ומורים לומדים לתרגל את תרגילי הפאלון גונג

שני מתרגלים הדגימו את התרגילים לפני כולם ושאר המתרגלים תיקנו את התנועות של התלמידים. יותר מ-200 תלמידים ומורים השתתפו באירוע. אחרי התרגול ערכו המתרגלים סמינר בו סיפרו על השיטה וענו על שאלות התלמידים.

'校长、教师、学生和法轮功学员们合影留念表示感谢'

תמונה קבוצתית: תלמידים ומורים ביחד עם המתרגלים

מנהלת בית הספר גב' אוסריזה סיפרה שהרגישה מלאת מרץ אחרי שתרגלה. היא ציינה שהתלמידים זקוקים לאמת-חמלה-סובלנות (העקרונות על-פיהם פועלת השיטה).

אחת המורות, גב' מה-לי זלינה, שמחה על הסדנה ואמרה שלפאלון גונג יש השפעה חיובית על אנשים צעירים ועל החברה בכלל.