(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג לי דה-צ'נג מגאן-ג'ואו נידון ללא עילה חוקית לשש שנים בכלא, רק משום שהוא מתרגל של פאלון גונג. הוא במצב של חוסר הכרה כתוצאה מהעינויים שעבר בכלא נאן-גואן-לינג בעיר דא-ליאן. בנו, שגם הוא מתרגל של השיטה הרוחנית העתיקה, נעצר ללא עילה חוקית והוא כעת כלוא גם כן.

מר לי הוא בן 66. הוא נעצר פעמיים בעבר והיה כבר כלוא במשך תשע שנים. ב-14 בפברואר 2012 גזרו עליו באופן בלתי חוקי שש שנים נוספות בכלא. הסוהרים מנסים "לשנות" אותו ואת מתרגלי הפאלון גונג האחרים הכלואים לפי הוראת המשטר. הסוהרים אוזקים את המתרגלים אל צינורות החימום, אינם מניחים להם לישון בכל שעות היממה. מר לי עונה עד שהגיע לסף מוות. הוא נמצא בבית החולים כבר 10 ימים כשהוא חסר הכרה.

ב-31 באוקטובר 2012 שוטרים פרצו לבית בנו של מר לי, החרימו שני מחשבים וספרי פאלון דאפא. הם עצרו את הבן מבלי שהציגו כל צו מעצר, ולקחו אותו למרכז מעצרים.

לאחר כשבוע שוב פרצו השוטרים לבית הבן ועצרו את אמו ואחיו הצעיר (שאינו מתרגל של פאלון גונג). באותו יום פרצו גם לחנותה של אשת הבן, החרימו ספרי פאלון דאפא ו-600 יואן במזומן.