(Minghui.org)

הגרסה האנגלית של  FalunDafa.org אתר (http://en.falundafa.org) עברה שיפוץ מקיף ופורסמה מחדש. לאתר החדש מראה ותחושה פשוטים ונקיים יותר, והתוכן עבר התאמה מחדש. הושאר רק תוכן של פאלון דאפא, וכן מידע על אתרי תרגול וקטעי מבוא לדאפא

התוכן של הדאפא כולל ספרי פאלון דאפא, כתבים של דאפא שלא נאספו לצורה של ספר, הקלטת ההרצאות של מאסטר לי הונג-ג'י, מוסיקה של התרגילים, ווידיאו המלמד את התרגילים..

אנו מזמינים את כולם לבקר בגרסה האנגלית החדשה של אתר FalunDafa.org. אם דרושה עזרה לשפץ את האתר FalunDafa.org בשפות אחרות, אנא צרו קשר עם עורכי מינג-הווי ב-feedback@minghui.org

עורכי מינג-הווי

25 בפברואר 2012