(Minghui.org)

גב' וו שיאו-פנג כבת 40 היא מתרגלת פאלון גונג מחרבין. כתוצאה מהתעללות שעוברת במאסר היא איבדה את יכולת הדיבור ואינה יכולה לדאוג לעצמה. גב' וו כלואה עדיין במחנה עבודה בכפייה בצ'יאן-ג'ין, שם היא עוברת עינויים.

לדברי מקורות פנימיים גב' וו הגיעה למחנה העבודה בכפייה במארס 2011. מבית המעצר היא הגיעה כשידה השמאלית נכה וארובת העין שחורה. היא לא יכלה לדבר או לדאוג לצרכיה. בדרך כלל מסרב המחנה לקבל אדם במצבה או מאפשר להשתחרר לטיפול רפואי. אולם הפעם קיבלו אותה כדי להמשיך לענותה והורו לאסירות לענות אותה באכזריות. בהוראת מפקד המחלקה בה נכלאה הוסיפה אחת האסירות הפליליות למרק התירס שלה סמים בלתי ידועים.

באחד מלילות סוף חודש מאי 2011 מפקד המחלקה גרר אותה לכניסה, בעט בה והכה אותה. במקרה אחר כלא אותה בדיר חזירים.

酷刑演示:拖拽 תמונה: שחזור עינויים: גרירה

כתוצאה מרדיפה מתמדת לא יכלה גב' וו לאכול בעצמה או להשתמש בשירותים. כשהגיעה למחנה אסירות אחרות דאגו לה. לאחר פחות מחודש, הסוהרים הורו לאסירות לא לעזור לה, אבל גב' וו לא יכלה לדאוג לעצמה כלל. היא נשארה לעתים קרובות רעבה ועשתה את צרכיה במכנסיה. מתרגלת עמיתה שעזרה לה פעם להחליף הוכתה על ידי סגן מפקד המחלקה.

בהוראת הסוהרים עינו האסירות את גב' וו לעתים קרובות. אחת האסירות שהייתה נכה הייתה נוהגת לדקור במקל שלה את גבה של גב' וו. אחרת הייתה נוהגת לצבוט אותה ואף את פטמותיה. פניה של גב' וו היו חבולות לעתים קרובות מההתעללות שעברה.

מאחר והייתה חסימת מידע מתמדת במחנה, יכלו הסוהרים לענות את מתרגלי פאלון גונג בסביבה סגורה. מה שתואר פה לגבי גב' וו הוא רק חלק זעיר ממה שסבלה ועדיין סובלת.