(Minghui.org)

משפט שנערך בעיר מי-שאן בהיילונג-ג'יאנג התעלם לחלוטין מהחוק והוציא לפועל עיוות דין שיש עמו קלון כשגזר במרמה את דינו של אדם שחפותו הוכחה בבית המשפט. סוכני "משרד 610" העלו אשמת שווא בפני בית הדין העידו במרמה נגד מתרגל פאלון גונג שלא ביצע כל הפרה של החוק. אחרי שעורכי הדין מטעם ההגנה חשפו את הראיות המזויפות בבית הדין, העבריינים חזרו בהם מטענתם כדי לא להפליל את עצמם. אולם בית הדין לא שחרר את המתרגל שהופלל ובמקום זאת גזר עליו חמישה חודשי מאסר.

"משרד 610" פועל באמצעות מרכזי שטיפת מוח ומתמחה ברדיפת מתרגלי פאלון גונג. בית הדין מקבל הנחיות לפעילותו מהממשל בסין.

להלן פרטים על המקרה:

ב-11 באוגוסט 2011 נסע מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג יו-טאנג למרכז שטיפת מוח במי-שאן המתקרא "בית הספר לחינוך משפטי". הוא בא לבקר את אשת אחיינו שנלקחה יום קודם לכן למתקן הנ"ל על ידי סוכן "משרד 610". כשהגיע לשם חטף סטירות והוכה על ידי צ'ן האי-ליי וארבעה עובדים נוספים במקום. כתוצאה מכך סבל מר ג'אנג מחמש צלעות שבורות בצידו השמאלי.

בפעולה שרירותית לחלוטין, בפיקוחם של מנהל "משרד 610", הוועדה המשפטית הפוליטית במי-שאן, עובדים במרכז שטיפת המוח ומזכיר הקהילה, פיברקו ראיות ועדויות ותבעו את מר ג'אנג למשפט. "פשעו" של מר ג'אנג הוגדר לכאורה כ"סיכון עניני ציבור". משרד התביעה במי-שאן ובית הדין היו שותפים לפרודיה הזאת.

עורך דינו של מר ג'אנג ציין ב-21 בנובמבר 2011, יום המשפט, ש"בית הספר לחינוך משפטי" כביכול, אינו שייך למדינה וגם אינו בית ספר חוקי וזאת מפני שאינו מפוקח ומאושר על-ידי מחלקת החינוך, אינו נמצא ברשימת בתי ספר ציבוריים ומכאן שאינו מהווה מוסד מוכר מבחינה חוקית. אי לכך לא יכול להתבצע פשע כזה של "סיכון ענייני ציבור".

(...)

מר ג'אנג שוחרר לאחרונה לאחר תקופת הזמן שנקצבה לו שלא כחוק. בעודו בכלא סבל מכאבי ראש, לא היה מסוגל לאכול, הקיא וצלעותיו כאבו, אבל הסוהרים לא אפשרו לו לקבל טיפול רפואי ולמשפחתו לא ניתנה רשות לבקרו. כששוחרר לבסוף מהכלא, מר ג'אנג היה רזה מאוד וחלש ולא יכול היה לעבוד. משפחתו נחושה להמשיך לרדוף אחר הצדק עבורו. מר ג'אנג ציין שיתמוך במשפחתו ובקמפיין שלהם לטהר את שמו ולתבוע את הפושעים האמיתיים. הצדק סופו לנצח.