(Minghui.org)

יום הפאלון דאפא העולמי – 13 במאי – מתקרב, יש לא מעט מתרגלים בסין הקוראים לכולם לבצע את התרגילים בחוץ כשהם לבושים בבגדי דאפא, ולכנס ועידות פא ברמות העיר, המחוז או הפרובינציה, ולקיים אירועים חגיגיים ועוד. אפשר להבין את רצונם של תלמידי דאפא לחגוג את יום השנה ה-20 להצגת הדאפא לציבור, אבל בהתחשב בעובדה שהרדיפה לא הסתיימה עדיין, זה לא רציונלי לעשות את זה בסין. עכשיו הזמן הקריטי להתמקד כל אחד בטיפוח שלו ובהצלת אנשים.

אנחנו מקווים שהמתרגלים ברחבי סין יוכלו, כפי שתמיד עשו, להמשיך להבהיר את העובדות האמיתיות, לחשוף את הרשע ולהציל את כל הישויות באופן רציונלי ויציב, ולא לשנות, בהתבסס על הבנות אישיות, את הדברים שמתרגלים צריכים לעשות, ואפילו עד כדי לא להתחשב בבטיחות המתרגלים כשהם קוראים למתרגלים אחרים לשנות את דרכי הבהרת האמת שלהם.

אגדת הפאלון דאפא 8 באפריל 2012