(Minghui.org)

לפני ימים אחדים שיתפתי אחדים מעמיתיי המתרגלים את מחשבותיי בקשר לבקשת אתר מינג הווי לשליחת מאמרים, לרגל יום פאלון דאפא העולמי ב-13 במאי, 20 שנים להצגתה של שיטת הפאלון גונג לציבור הרחב. אחדים מאתנו כולל אני בעצמי סיימנו כבר לכתוב את המאמרים ושלחנו אותם לאתר  מינג-הווי. שוחחנו בקשר לדרך איך לעודד את עמיתינו המתרגלים לפרוץ דרך מושגיהם ולהשתתף בכתיבת המאמרים המבוקשים.

הגעתי להבנה שכתיבת מאמרים היא הזדמנות לתלמידי הדאפא ברחבי העולם לשתף פעולה, בעזרה למורה בתיקון הפא, והצלת ישויות חיות. לכל תלמיד דאפא יש את תפקיד חלקיק הדאפא בעזרה להרמוניה של הגוף האחד. אם נוכל לוותר על האגו שלנו לבטח נוכל לכתוב מאמרים טובים שיעזרו בהצלת ישויות חיות.

בשעה 12:00 שלחנו יחד מחשבות נכונות. בעת שבצעתי את תנוחת  הידיים של פרח הלוטוס, ראיתי בעיני השמימית שהמאמרים שנשלחו לאתר מינג-הווי על ידי תלמידי הדאפא פולטים אנרגיות חזקות בממדים האחרים. האנרגיות האלו הבריחו וסלקו את יצורי הרוע, גורמי הרוחות הרעות ורוחות רקובות. כל אימת שהאנרגיות הגיעו, הרוע שם חוסל לחלוטין והחלל מיד נהפך לבהיר ושקוף.

מתרגל נוסף ואנוכי הבנו שאם כל תלמיד/ת דאפא יחזיק/תחזיק בעט ויכתבו את התנסויותיהם באימות הפא, מה שיקרה בממדים האחרים תיווצר שם אנרגיה עצומה שתהייה מסוגלת לחסל את הרוע בקנה מידה גדול. זה יעזור להחיש את תהליך תיקון הפא. למרות שבממד הזה אנחנו חשים רגיל זה בדיוק כמו שהמאסטר אמר: (תרגום זמני לא מדויק)

"העטים האלוהיים מרסנים את השדים בעור אדם הללו כלהבים חדים הם משמידים רוחות רקובות הכוחות הישנים לא מתייחסים לפא בכבוד הראוי כשתאחזו במכחול תכניעו את נחשול הטירוף"  ("הרתעה", "הונג יין II")

מה שכתבתי הוא מה שראיתי ברמה הנוכחית שלי. אני תקווה שהמתרגלים העמיתים יתפשו את עטיהם ויתחילו לכתוב וישלחו את מאמריהם לאתר  מינג-הווי. אל תהססו בתהליך העזרה למאסטר בתיקון הפא. מלאו את הבטחתכם הפרה-היסטורית והתקדמו עם תהליך התקדמות תיקון הפא של המורה.

אנא הצביעו על כל דבר שאינו הולם ואינו בהתאם לפא.