(Minghui.org)


בציור, בפוסטר האדום כתוב: "הכרזה על שלוש הפרישות: אני מבין את האמת, כדי להבטיח את בטחוני, אני באופן רשמי מצהיר על פרישתי מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, מפלגת הצעירים הקומוניסטית ומתנועת החלוצים הצעירים - ג'יאנג זמין".

בפוסטר הצהוב כתוב: "השמיים משמידים את המק"ס. שלוש הפרישות מבטיחה את ביטחונך".

(מתוך יצירות נבחרות שהוגשו לכבוד יום השנה ה-20 להפצת הפאלון דאפא)