(Minghui.org)


הערה: האמנית ביקרה במערות דון-הואנג בפרובינציית גאן-סו ובמקדש פא-האיי בקרבת בייג'ינג, היא ציירה את הציור הזה וכמודל התבססה על דיוקני הבודהות שם. האמנית השתמשה במברשות ציור כדי לצייר על לוחות עץ עם פיגמנטים מינרליים, צבעים טבעיים, אורגניים וזהב. אלו טכניקות ציור מסורתיות שצמחו בעת האימפריה הביזנטית.