(Minghui.org)

(Minghui.org) המכתב הבא ממר ריד ג. ריבל, חבר הקונגרס של מדינת ויסקונסין, מביע את תמיכתו בעצרת הקרובה שתתקיים מול בניין הקפיטול של ארצות הברית.

.