(Minghui.org)

זוהי הפעם הראשונה שבה זוכה מתרגל פאלון גונג סיני במקלט מדיני בקוריאה לאחר הגשת ערעור. שלוש ערכאות משפטיות תמכו במתן המקלט.

מר שן החל לתרגל את שיטת הפאלון דאפא בסין בשנת 1995 אולם ב-1999 החל המשטר הקומוניסטי בסין לרדוף את מתרגלי הפאלון גונג; מר שן הצליח להימלט לקוריאה במארס 2006 וביוני 2010 הוא נעצר כמהגר בלתי חוקי.

בעודו כלוא בבית סוהר לזרים, עתר מר שן למשרד המשפטים לקבלת מקלט מדיני. בקשתו של מר שן נדחתה והוא החליט לעתור לבית המשפט המנהלי בסיאול. בית המשפט דחה את החלטת משרד המשפטים והעניק למר שן מקלט מדיני. משרד המשפטים הגיש ערעור לבית המשפט העליון בסיאול.

מאז שנת 2005 מפעיל המשטר הקומוניסטי הסיני לחץ על ממשלת קוריאה לדחות את בקשותיהם של מתרגלי הפאלון גונג לקבלת מקלט מדיני. בניגוד לעמדת משרד המשפטים הקוריאני אשר נכנע ללחץ ודחה עשרות בקשות של מתרגלים, פסק בית המשפט העליון כי נשקפת סכנה לכל מתרגלי הפאלון גונג בסין באשר הם.

פאלון גונג הנקראת גם פאלון דאפא היא שיטה רוחנית סינית שזכתה לפופולריות רבה בשנות התשעים בסין. ביולי 1999 אסר המשטר הקומוניסטי את תרגול השיטה והחל לרדוף את כל מי שמתרגל אותה. על פי דיווחים רשמיים עולה כי יותר מ-3,500 מתרגלי פאלון גונג מצאו את מותם בסין בעקבות הרדיפה וכי מיליונים עצורים וכלואים בשל אמונתם. על פי מרכז המידע של הפאלון דאפא מתרגלי הפאלון גונג הפכו לקבוצה הגדולה ביותר של אסירי מצפון בסין.