(Minghui.org)

חברת קונגרס ארצות הברית תמי בולדווין מוויסקונסין כתבה לאחרונה את המכתב הבא כסולידריות עם הפאלון גונג, בקריאה להפסקת הרדיפה של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) נגד הפאלון גונג בסין.

קונגרס ארצות הברית

בית הנבחרים

וושינגטון הבירה, 20515

הערות לעצרת לציון 13 שנים מאז המפלגה הקומוניסטית של סין

פתחה במערכה לרדוף ולדכא את הפאלון גונג

חברת הקונגרס תמי בולדווין

ה-12 ביולי, 2012

אנא קבלו את התנצלותי שאינני יכולה להיות עמכם כאן היום באופן אישי בבניין הקפיטול של האומה שלנו במלאת 13 שנים לקמפיין המפלגה הקומוניסטית של סין לרדיפה ודיכוי מתרגלי פאלון גונג.

כפי שכולכם יודעים, פאלון גונג היא שיטת-תרגול רוחנית סינית מסורתית אשר מורכבת מתורת מוסר לחיים היומיים, מדיטציה, ותרגילים ומבוססת על העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות. על פי הדו"ח השנתי לשנת 2011 של וועדת הקונגרס האמריקני לנושא סין, הרשויות הסיניות נמצאות כעת בשנה השלישית במערכה של שלוש שנים להגברת המאמצים להפעלת לחץ על מתרגלי הפאלון גונג כדי שיוותרו על אמונתם ועל תרגול הפאלון גונג.

למרות דיכוי זה, אנו יודעים שמאות אלפי אזרחים סינים עדיין מתרגלים פאלון גונג. [הערת העורך: עשרות מיליונים] מתרגלי הפאלון גונג האלה ממשיכים להיות בסיכון גבוה במיוחד למעצר, התעללות במעצר ובמחנות עבודה בכפייה, עינויים ומוות.

"היום, אני מוסיפה את קולי לתמיכה באגודת הפאלון דאפא של ויסקונסין בקריאה להפסקת רדיפת הפאלון גונג בסין, ולשים באור את האזרחים הסינים אשר נוקטים בעמדה עקרונית ושוחרת-שלום בדחיית האלימות וחוסר השוויון של שלטון המפלגה הקומוניסטית."

美国联邦众议员塔米•鲍德温的支持信