(Minghui.org)

(Minghui.org) ב- 20 ביולי 2012, חבר מועצת הנבחרים של מדינת ניו יורק, אלן נ. מייסל, כתב את המכתב הבא למתרגלי הפאלון גונג, להבעת תמיכתו בזכויות אדם והגנה על החירות הקריטית של שיטות דתיות ורוחניות. הוא מכיר במתרגלי הפאלון גונג עבור מאמציהם הבלתי הנלאים נגד הרדיפה.

מועצת הנבחרים

מדינת ניו יורק

אולבני

ה-20 ביולי 2012

חברים ותומכים יקרים,

אני שמח להביע את תמיכתי למען זכויות אדם ולהגן על החופש הקריטי של שיטות דתיות ורוחניות. אני מעריך עד מאד את מאמציכם ומחויבותכם המסורים להעלאת המודעות לרדיפה המתמשכת של מתרגלי הפאלון דאפא בסין מאז 1999. אני גאה להוסיף את קולי לקריאתכם לשים קץ לדיכוי נגד אלו שמאמצים את תרגול הפאלון דאפא.

אני מאמין בכל ליבי שיש לכבד את כל הערכים הרוחניים, ושאף קבוצה שסוגדת בשלווה לא צריכה, בתמורה לכך, לפגוש באלימות. למרות שתומכי הפאלון דאפא ראו אלימות רבה, הם לא הגיבו בתוקפנות או עוינות. אני ממליץ לממשלה הסינית לא לראות את המתרגלים כאיום למפלגה שלהם, כיוון שהקבוצה לא ביקשה להשפיע על האומה מבחינה פוליטית, אלא הם מבקשים להשפיע על בריאותם ורווחתם של אזרחיה בצורה חיובית.

אני מודה לכולכם המשתתפים בעצרת היום בפארק הסיטי הול (City Hall Park), ואני מצדיע לכם על המאבקים המתמשכים שלכם להבטיח שלכל האזרחים הסיניים יהיה בקרוב החופש להתבטא ולקיים את אמונותיהם הרוחניות. ייתכן שאנו שונים באמונותינו הרוחניות והדתיות, אולם אנו דומים בכך שכולנו זקוקים לחמלה ולצדק. אני מקווה שהפאלון דאפא יקבלו את החמלה והצדק שהם כה ראויים להם.

בכבוד רב,

אלן נ. מייסל

חבר מועצת הנבחרים