(Minghui.org)

בעקבות המקרה בג'ואו-גואנן-טון שבפרובינציית הה-ביי, בו חתמו יותר מ-300 בתי אב בחתימה ובטביעת אצבע על עצומה לשחרור מתרגל פאלון גונג, מר ג'נג שיאנג-שינג, עצומה נוספת נחתמה ביי-צ'ון בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג.

15,000 איש חתמו והטביעו את טביעות אצבעותיהם על עצומה בה מבקשת גב' צ'ין רונג-צ'יאן צדק לאביה שמת כתוצאה מעינויים. בעוד מקרה באותה פרובינציה במחוז טאנג יואן, חתמו יותר מ-200 כפריים על עצומה בדרישה לצדק למען המתרגל וואנג ג'נג-יו.

עצומה חתומה בשם ובטביעת אצבע להצלת מתרגל הפאלון גונג וואנג ג'נג-יו.

ב-10 במאי 2012 עצרו שוטרי מחוז טאנג-יואן את מר וואנג ג'נג-יו והחזיקו בו במרכז מעצרים. יותר מ-40 יום עברו. אשתו וקרוביו נגשו במהלך מעצרו למחלקת המשטרה ודרשו את שחרורו. השוטרים השליכו אותם החוצה ואיימו עליהם שייעצרו גם הם אם יבואו שנית.

אשתו של וואנג גב' באי חזרה לכפרה וספרה לשכניה שבעלה חף מפשע ולא הפר אף חוק כלשהו והחוקה הסינית אמורה להגן על חופש האמונה שלו. היא פנתה לאנשי הכפר לעזור לה להציל את בעלה. יותר מ-200 כפריים חתמו והטביעו את אצבעותיהם על עצומה שהכינה בדרישה לשחרורו המיידי של בעלה.

מר וואנג היה פעם מורה בכפר באו-שאן במחוז. הוא ניהל את חייו על פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות ועבד בחריצות ובלב שלם. מר וואנג הוא אדם מכובד ומוערך מאוד בין תלמידיו הוריהם ושכניו בכפר.

עוד ועוד אנשים לומדים את העובדות לגבי הפאלון גונג ומדיניות הרדיפה של המשטר בסין הופכת מיום ליום פחות פופולרית. אנשים בכל מיני אזורים קמים ומנסים לעצור שוטרים שבאים לעצור מתרגלי פאלון גונג. כמו לדוגמה במקרה של המתרגל מר ג'יא ג'אן-מין בכפר דא-וואלי, בו התארגנו בהצלחה בני משפחה ושכנים להתנגדות נמרצת לניסיון לעצרו ב-21 ביוני השנה.

במקרה דומה במחוז ג'נג-דינג בהה-ביי, יותר מ-20 סוכני "משרד 610" ניסו לעצור את המתרגל מר לי לאן-קווי באחד ביוני השנה. השוטרים נתקלו בהתנגדות חזקה של בני משפחה, קרובים ובני הכפר. בסופו של דבר ניסיון המעצר נכשל.