(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג, גב' ליאנג אי-יינג נולדה למשפחה ששירתה בצבא. היא החלה לתרגל ב-1995 והרוויחה פיזית ונפשית מכך. אולם דווקא בגלל אמונתה נאסרה פעמים רבות. מאז החלה רדיפת הפאלון גונג ב-1999, גב' ליאנג נעצרה פעם אחר פעם ועונתה בבית חולים פסיכיאטרי, במרכז לשטיפת מוח, שהתה שנים על גבי שנים במחנות עבודה בכפייה ובבתי כלא. מאחר שסירבה לוותר על אמונתה סבלה מרדיפה חמורה ומשפחתה התפרקה.

ב-19 ביולי 1999 נעצרה בחשאי ביחד עם עוד מתרגלים ונלקחה למתקנים של משרד הביטחון הציבורי בעיר. היא שוחררה לאחר מעצר של 15 יום. ב-17 בדצמבר 1999 נסעה לעתור למען הפאלון גונג (זכות חוקית בסין) בבייג'ינג ונעצרה שבוע לאחר מכן.

אחרי שהייתה עצורה במשטרת וו-שי הווי-לונג במשך 3 ימים, הועברה לבית חולים פסיכיאטרי בעיר למשך 3 חודשים. איתה ביחד היו עצורים 7 מתרגלים נוספים. כשסירבה לקבל סמים במסווה "תרופה" שניסו לתת לה, קשרו אותה למיטה והלעיטו אותה בכפייה בחומר הזה. כתוצאה מהחומרים שהוחדרו לה בכוח ליבה סער מאוד וכל גופה רעד ללא הפסקה. לאחר שהתעקשה לתרגל את תרגילי השיטה, הזריקו לה סמים מזיקים בכמות כפולה מזו המותרת לחולים פסיכיאטריים אמיתיים. היא התעלפה מיד לאחר מכן. פעם שמעה את הרופא עונה לשאלת אחת האחיות מדוע מזריקים להם אם הם לא חולים והוא אמר: "אלה הוראות משרד הביטחון. לא כדאי לשאול יותר מדי שאלות".

 

酷刑演示:打毒针(注射不明药物)

שחזור עינויים: הזרקת סמים בלתי ידועים

עינוי נוסף שעברה בהיותה כלואה באחת הפעמים הקודמות

ב-2002 במחנה עבודה, הובילה גב' ליאנג קבוצת מתרגלות שצעקו: "פאלון דאפא הוא טוב". כתוצאה מכך הוארך עונשה ב-5 חודשים. משום שסירבה לשטיפת מוח הוכנסה לתא בידוד פעמיים. אילצו אותה לעמוד על מרצפת בגודל 30 על 30 סנטימטר ולא לזוז ליד דלי מלא בשתן. אם זזה היו מכים אותה. מנעו ממנה שינה ושימוש בשירותים. עקב עמידה במשך שעות ארוכות רגליה התנפחו והיא לא יכלה לנעול נעליים גדולות אפילו בשני מספרים ממידתה. היעדר זרימת דם בגפיה התחתונים גרמו לה לשלפוחיות שנוזל צהוב טפטף מהן. נוסף לכל זאת הסוהר הורה לשלוש אסירות להחזיק אותה על הרצפה וחישמל את רגליה וחזה באלות מחשמלות.

בינואר 2002 נעצרה בידי מזכיר המפלגה מיחידת העבודה בה עבדה קודם לכן ומזכיר רשות גבוהה יותר והכו אותה. הם אמרו לה שתבחר בין התרגול לבין חברות במפלגה הקומוניסטית הסינית (בה הייתה חברה במשך 30 שנה) ועתיד פוליטי במפלגה. היא הביעה את בחירתה בגלוי: "אחרי שחוויתי עינויים אכזריים כאלה, התעוררתי באמת. נוכחתי בנפלאות הדאפא ובטבעה המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). איני רוצה להיות שייכת למק"ס".

בנובמבר 2004 הורה מנהל "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") לעצור אותה בבית אחותה והיא הועברה למרכז לשטיפת מוח.

ביולי 2007 נעצרה כשחילקה חומרי הבהרת אמת. במשטרת ג'ין-שינג לשם הובאה הושיבו אותה על "ספסל נמר" במשך 15 יום. לאחר מכן נגזרו עליה 4 שנים בכלא. במשך תקופת מאסרה בכלא הנשים בנאן-טונג בעלה נפטר ובנה נותר לבדו בבית. משפחתה התפרקה והיא עברה עינויים קשים פיזית ונפשית בכלא. שנה לאחר שחרורה היא שוב נעצרה ביוני 2012. כיום היא כלואה במרכז המעצרים בוו-שי.

 

酷刑示意图:老虎凳

שחזור עינויים: ספסל הנמר