(Minghui.org)

שני סיפורים על אנשים שמפגינים התנהלות אמיצה וישרה במהלך רדיפת הפאלון גונג (חלק שני):

לחלק הראשון: אומץ לב בסין: אנשים שמבינים את העובדות מגינים על מתרגלי הפאלון גונג מפני הרדיפה (1)

שכן נוזף בשוטרים שבאים לעצור אישה זקנה שמתרגלת פאלון גונג

ב-22 באפריל 2012 הגיעה המשטרה לביתה של מתרגלת פאלון גונג זקנה שלא נמצאה בבית. שכן ששמע את הדפיקות על דלת ביתה יצא החוצה לראות מה קורה. השוטרים חקרו את השכן לדעת אם היא עדיין מתרגלת פאלון גונג ואמרו שהם צריכים לעצור אותה לכמה זמן.

השכן התרגז מאוד על השוטרים ואמר להם: "האישה הזקנה הזאת אינה גונבת או שודדת ממישהו. היא מתרגלת פאלון גונג למען בריאותה וכדי להיות אדם טוב יותר. אלה סיבות לעצור אותה? היום אינכם עוצרים אנשים רעים אלא מטרידים את מתרגלי הפאלון גונג שדואגים לאחרים ומלמדים אחרים להיות אנשים טובים. האם זה באמת רק בגלל אמונתה? מדוע אתם מנסים לעצור אותה בפעם המי יודע כמה? היא לא רק עקרת בית אלא מטפלת גם בבעלה הנכה. מי ידאג לו אם תעצרו אותה?" השוטרים היו נבוכים ועזבו את המקום בבושה כשהם ממלמלים שאין להם ברירה ועליהם למלא את המשימות שמטילים עליהם.