(Minghui.org)

ב-25 בפברואר 2012 נעצר מר ביאן לי-צ'או, מורה בחטיבת הביניים, באופן בלתי חוקי עקב אמונתו בפאלון גונג. במשך 5 חודשים נחקר על ידי המשטרה ונקנס. ב-26 ביולי הובא למשפט בבית הדין לו-שאן בטאנג-שאן. עם הגיעה לבית הדין נחסמה כניסתה של אשתו, ג'ואו שיו-ג'ן, מפני שבמשך כל החודשים האלה דרשה שייעשה צדק עם בעלה.

מסביב לבית הדין ובתוכו נערך כוח משטרה ובלשים בלבוש אזרחי. היו דיווחים על בלשים בשכונה ובבניינים הסמוכים. כמו כן הציבו יותר מ-10 מכוניות משטרה סביב הרחוב.

法庭外遍布的警察、便衣和警车

מכוניות משטרה ובלשים סביב בית הדין

עם הגיעם לבית הדין, מנעו מאשתו של מר ביאן ועורך דינו להיכנס וקראו לשני אנשים: מנהל חטיבת הביניים ומזכיר המפלגה שנשלחו על ידי הרשויות לשמור על אשתו של מר ביאן מחוץ לשימוע. השופט אמר לה שהיא שם רק כעדה משום שהיא נעצרה ביחד עם בעלה. לעורך הדין אפשרו להיכנס לאולם לאחר זמן מה.

במהלך המשפט הציגה התביעה רשימת ראיות כביכול. מר ביאן הצהיר שאיימו עליו שאם יסרב להודות באשמה, בתו ואשתו ייאסרו: "הם סירבו להקשיב למה שאמרתי ואמרו שאוכל לענות רק ב'כן' או 'לא' לשאלותיהם. כמו כן הם פברקו ראיות כנגדי".

עורך דינו של מר ביאן הזים את ההאשמות אחת לאחת. השופט הפריע לדבריו והפסיק אותו ואף בנקודה מסוימת גער בו : "הזהרנו אותך כבר פעמיים. אם תעז לומר פעם נוספת שפאלון גונג הוא נושא של אמונה, אנקוט נגדך באמצעים ".

התובע הציבורי לא חידש דבר בשימוע, אבל בכל פעם שביקש עורך הדין לזמן את העדה – אשתו של מר ביאן – בקשתו נדחתה ללא סיבה כלשהי. כשהצהיר עורך הדין שיש לו ראייה חדשה, השופט נראה בפאניקה והודיע על הפסקה.

עשר דקות לאחר מכן נפתח שוב השימוע ועורך הדין הביא את הראייה החדשה, עדותה המוקלטת של ג'ואו שיו-ג'ן האומרת שהשוטרים השתמשו לאיסוף ראיות באמצעים בלתי חוקיים וסחטו ממנה 100,000 יואן במזומן..

לנוכח הראייה המוצקה הזאת הכחיש התובע את ההאשמה בתקיפות. במאמץ להסיט את הנושא, טען שמר ביאן ייצר כמות גדולה של תקליטורי מופע ה- Shen Yun וכרזות. הוא המליץ לגזור על מר ביאן עונש מאסר בין 7 ל- 15 שנים בכלא. עורך הדין התנגד נמרצות כשהוא פונה לתובע ואומר שלהאשים מתרגלי פאלון גונג ב"שימוש בארגון מרושע כדי לחתור תחת החוק" זוהי האשמה חסרת תוקף לחלוטין מאחר שלא הופרו חוקים כלשהם על ידי המתרגל ופאלון גונג ידוע כמקדם ערכים מסורתיים ואת המוסריות.

במהלך המשפט הפריע השופט לדבריהם של מר ביאן ועורך דינו יותר מ-20 פעמים. עורך הדין לא נרתע מאיומי השופט והציג קו הגנה חזק עד סוף השימוע.

אשתו של מר ביאן ישבה במשך כל השימוע בחוץ ולא קיבלה רשות להיכנס. כשהוציאה את הטלפון הנייד שלה להתקשר, נשלחו 4 שוטרים לשמור שלא תצלם דבר.