(Minghui.org)

שני סיפורים על אנשים שמפגינים התנהלות אמיצה וישרה במהלך רדיפת הפאלון גונג (חלק ראשון):

קצין ביטחון באחד המרכולים מתרה במי שידווח למשטרה על מתרגלי פאלון גונג

ב-13 במאי 2012, יום הפאלון דאפא (פאלון גונג) העולמי, יצאה הודעה מתחנת משטרה מקומית שמי שידווח על מתרגלי פאלון גונג המחלקים חומרי מידע על הפאלון גונג יתוגמל ב-20 יואן.

מפקד מחלקת הביטחון באחד המרכולים ששמע את ההודעה, אסף את אנשי הצוות שלו ואמר להם שאם מישהו יעז לדווח על מתרגלי פאלון גונג למשטרה, הוא ייקנס ב-200 יואן. כמו כן הודיע למתרגל שהוא מכיר שייזהר מסוכנים חשאיים שנצפו בסביבה ואף הציע לו שיחלק במקומו חומרי הבהרת אמת במשך מספר ימים.