(Minghui.org)

לרגל יום השנה ה- 13 למחאות השקטות של מתרגלי הפאלון גונג נגד הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס), חבר הקונגרס של ארה"ב טוד אקין ממדינת מיזורי כתב את המכתב הבא ב-11 ביולי 2012, מתוך הזדהות עם העצרת הפומבית של מתרגלי הפאלון גונג נגד הרדיפה שהתקיימה בקפיטול בארצות הברית.

קונגרס ארצות הברית

בית הנבחרים

וושינגטון הבירה, 20515

ה-11 ביולי, 2012

למשתתפי עצרת הפאלון גונג בקפיטול ארצות הברית:

תודה שבאתם היום לציין 13 שנים לתחילת הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג על ידי סין הקומוניסטית.

הממשלה הסינית רודפת את מיליוני מתרגלי הפאלון גונג מאז שהחלה המשטרה הסינית לעצור סייעים של תנועת הפאלון גונג ב- 20 ביולי 1999. מאמציכם להפנות את תשומת הלב לעובדה הזו ולהפעיל לחץ בין-לאומי על הממשל הסיני הוא חלק חשוב במאבק נגד הרדיפה הזאת. יחדיו עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לאלץ את הקומוניסטים הסיניים להתייחס לכל אזרחיהם בכבוד, ללא קשר לאמונתם הדתית או הפילוסופית.

הכרזת העצמאות שלנו מצהירה שזכויות האדם מוענקות על ידי הבורא, שהן ניכרות וברורות מאליהן ושהן זכותם של כל האנשים. בהתבסס על עיקרון זה אני מאמין שבאחריותה של ארה"ב לעמוד למען החופש לכל האנשים ולנקוט מדיניות של עזרה כדי להביא לכך שכולם יוכלו ליהנות מהחירות שהאלוהים העניק.

המדינות החופשיות בעולם חייבות להתאחד כדי להתנגד לרדיפה הזו, ולהתנגד לשיטות הדיכוי של הממשלה הסינית כלפי רבים כל כך מאזרחיה. מטרת ממשלה צריכה להיות הגנה על זכויותיהם של אזרחיה, לא הפרת הזכויות האלה.

היום, אתם עומדים יחד עם אזרחי סין, בקריאה למשטר הקומוניסטי לשים קץ לדרכי הדיכוי שלו. אני משבח אתכם על המאמץ הזה ואעבוד אתכם כדי להפעיל לחץ על ממשלת סין. לשם כך הצטרפתי לעמיתיי בקונגרס בשליחת מכתבים רבים לרשויות סיניות ואמריקניות, בקריאה לכיבוד זכויות אדם בסין ולשחרור אסירי מצפון באופן אינדיבידואלי. אני מודה לכם על כך שאתם נלחמים עבור חופש.

שלכם,

וויליאם טוד אקין

חבר הקונגרס