(Minghui.org)

ב-28 במאי 2012 התרחשה בבית המשפט בשואנג-צ'נג סצנה לא שגרתית. שישה מתרגלי פאלון גונג שנעצרו שלא כחוק, דרשו להרחיק מההליכים המשפטיים כל מי שהוא חבר במק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית).

כאשר מדובר במשפטיהם של מתרגלי פאלון גונג, מערכת המשפט של סין פועלת בהתאם להנחיות  המק"ס ולא על פי החוק הסיני. אבל השופטים משמרים את צורת המשפט כדי ל"הכשיר את השרץ" – משמע לתת צורה חוקית לאופן הבלתי חוקי שבה מתנהלים המעצרים וגזרי הדין נגד מתרגלים של פאלון גונג.

בהתאם להליכי משפט חוקיים, השופט אמר למתרגלים בתחילת המשפט שיש להם הזכות לבקש אילו אנשים יורחקו מההליכים המשפטיים. כל ששת המתרגלים דרשו להרחיק מההליכים המשפטיים כל מי שהוא חבר במק"ס, משום שהוא נמצא בניגוד עניינים בין הוראות של המק"ס לבין הוראות החוק הסיני. השופט הופתע מאוד (יהיה סביר להניח שהוא עצמו חבר במק"ס) ולקח הפסקה של 5 דקות כדי לדבר עם הממונים עליו.

עורכי הדין שייצגו את המתרגלים סיפרו שזו פעם ראשונה שבקשה כזו מועלית על ידי מתרגלי פאלון גונג בבית המשפט.

למעשה, כל מי שלוקח חלק בהבאת מתרגלי פאלון גונג למשפט מקבל הוראות מהמק"ס, לא משנה כמה הן מנוגדות לחוק. המטרה של המק"ס כבר 13 שנה, מאז תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג, היא למחוץ את השיטה ולרדוף את מתרגליה או עד מוות, או עד שיתכחשו לעקרונות השיטה (שהן: אמת, חמלה, סובלנות).

מששת המתרגלים נדרש אומץ רב להשמיע את קולם בפומבי, ואכן כל מי שהיה נוכח במשפט הוכה בתדהמה, הטבע האכזרי של המק"ס כבר ידוע, שהלא בדיוק מה שהמק"ס רוצה זה לטייח את פשעיה באמצעות השתקת הקולות המספרים על הרדיפה, המתרגלים חשפו את האמת מבלי לחשוב איך זה עלול להשפיע עליהם.

גם תגובתו של השופט הוכיחה לכל מי שנכח במשפט שיש לו עצמו ניגוד אינטרסים עם החוק. שהלא הוא עצמו יודע שאין ראיות חוקיות ושגזר הדין הוא הוראה "מגבוה". אם הוא היה באמת הולך על פי החוק, הרי שלא הייתה לו בעיה עם הבקשה שלהם, ומה פתאום שופט צריך "להתייעץ עם הממונים עליו" כדי שיוכל להמשיך בהליכי החוק אחרי בקשה חוקית זו?

במהלך המשפט עורכי הדין חשפו את אכזריות המפלגה ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג. השופט הפסיק אותם כל הזמן, אבל הם היו נחושים. כל פעם שהשופט קטע אחד מעורכי הדין, עורך דין אחר המשיך לגולל את העובדות בפני בית המשפט.

מלכתחילה, אזור בית המשפט הוכרז כ"תחת משטר צבאי". בכל האזור היו אנשי סוכנויות הביטחון שצפו ועקבו, והמון סוכנים מיוחדים ושוטרים בלבוש אזרחי הציפו את הרחובות שליד. בנוסף, ראשי 24 עיירות וכפרים הוזעקו למקום כדי לזהות כל מתרגל פאלון גונג מכפרם שיבוא וירצה להיכנס לבית המשפט, ויחזירו אותם.

המק"ס משתדלת להציג חזות "מכובדת" כדי לטייח את פשעיה נגד הפאלון גונג, ומייחסת חשיבות לניהול "משפטים" שלא יופרעו על ידי אנשים בעלי חוש צדק או על ידי עורכי דין או על ידי החוק הסיני עצמו.

לקריאה על הנושא:

בתי משפט של המשטר הקומוניסטי בסין פוגעים בחוק ומונעים מעורכי-דין של מתרגלים לכפור באשמה

חברי קונגרס מברכים את וואנג יונג-האנג ועורכי דין סיניים אחרים לזכויות אדם על הפרסים שקיבלו

עורך-הדין ווי ליאנג-יואה נעצר באופן בלתי חוקי ומקום הימצאו אינו ידוע – משפחתו זועקת לעזרה

שוטרים סינים עוצרים מתרגלי פאלון גונג בתואנות שווא כדי שהציבור ישתף פעולה