(Minghui.org)

אחר צהריים אחד כשאני ומתרגל עמית ראינו שני אנשים משוחחים ביניהם, ניגשנו אליהם כשאנו מתכוונים לספר להם על רדיפת הפאלון גונג. כשהתקרבנו שמענו קטע משיחתם. אחד מהם סיפר לשני: "המפלגה הקומוניסטית בסין (מק"ס) הפלילה את הפאלון גונג. הייתי פעם שוטר וראיתי במו עיני כמה דברים שעוללה המק"ס". בנקודה זאת של שיחתם חשפנו עצמנו ושאלנו את השוטר לשעבר: "מדוע אינך משתף את ההתנסויות שלך באינטרנט? כך יוכלו אנשים שרומו על ידי המפלגה לקרוא זאת". הוא ענה: ”אני אנסה. מאחר שאני גמלאי מה הם כבר יכולים לעשות לי?"

הוא סיפר: "אני באמת זוכר פעם אחת שהורו לנו כשוטרים ללבוש בגדים אזרחיים. נאמר לנו להיכנס לניידת והסיעו אותנו לדירה אחת. הממונה עלינו הורה לנו: 'כשתכנסו לדירה לא משנה מה קורה, אסור לכם לצעוק'. נכנסנו לדירה די מבולבלים. אחרי דקה כמה שוטרים במדים נכנסו לחדר בו שהינו. לכמה מהם היו מצלמות ואחרים החזיקו ברדסים שחורים בידיהם. הם אמרו: 'מתרגלי פאלון גונג גורמים שוב בעיות'. לאחר מכן כיסו את ראשנו בברדסים השחורים. הם צעקו עלינו בגסות וברוגז כשהם 'מלווים' אותנו לתוך הניידת. אזרחים רבים סבבו אותנו כשהם צופים במחזה. בלבי ידעתי שאנחנו רק שחקנים שנוצלנו כדי ליצור דימוי שלילי מזויף ומחריד לרמות את האוכלוסייה הכללית. איזה תכסיס מלוכלך. יומיים לאחר מכן קריין החדשות הודיע שהמשטרה תפסה מתרגלי פאלון גונג מתכננים קשר.

הוא לקח נשימה והמשיך: "הייתה גם התקרית של "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן. אני ושוטרים נוספים הוצבנו לסיור בכיכר טיאננמן וסביבתה כדי לשמור על הסדר. אולם היינו כאן למעשה למנוע בעד אזרחים ובמיוחד עיתונאים לצפות באירוע שעמד לקרות. למרות מאמצינו למנוע מהם להיכנס לכיכר, אנשים רבים נדחפו בזריזות מסביב למרכז הכיכר, כאילו חיכו לאיזה מחזה. אנחנו השוטרים ניסינו לשער בשקט מה עומד להתרחש, כשאנו תוהים מהו הדבר האבסורדי הבא שיקרה. כשצפיתי בטלוויזיה בתעלול של "ההצתה העצמית"  בכיכר טיאננמן, הבנתי מיד את האמת בעניין הזה. כל דבר שתוזמר כדי לערער את האמון במתרגלי הפאלון גונג ולהכפיש אותם נעשה בעזרת מתחזים ובוים על ידי המק"ס, ממש כמו מחזה". השוטר לשעבר עצר לרגע בדיבורו וחשב לשנייה ואז אמר: "מתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים, כך שאין כל סיבה לרדוף אותם".

עמיתי המתרגל עזר לו מיד לפרוש מהמק"ס ומהארגונים המסונפים לה, והשוטר לשעבר חזר מאושר לביתו.