(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג צאו דונג, שבעבר נפגש בחשאי עם סגן יו"ר הפרלמנט האירופי שביקר בסין,  עדיין כלוא ללא עילה חוקית במחנה עבודה בכפייה,

להכרת הרקע נא להיכנס למאמר: הרשויות מונעות ממשפחתו של צאו דונג לבקרו בכלא וקיימת דאגה לשלומו  (שבו הפנייה למאמרים נוספים)

עורך הדין של מר צאו הגיש ערעור אדמיניסטרטיבי כנגד הוועדה המנהלית של מחנות העבודה בכפייה בבייג'ינג. הוא דרש שפסק הדין יבוטל ושמר צאו יצא לחופשי מיד, אולם בית המשפט המחוזי של מחוז שי-צ'נג סירב לקבל מידיו את הערעור. עורך הדין הגיש לפיכך את ערעורו לבית דין הביניים של המחוז.

הוועדה המנהלית של מחנות העבודה בכפייה של בייג'ינג דנה את מר צאו לשנתיים וחצי במחנה עבודה בכפייה, כאשר היא מבססת את האישום על "75 ספרי פאלון גונג ו-14 עותקים של חומר הנוגע לפאלון גונג שהתגלו בביתו". עורך הדין הגיש במקור תלונה אדמיניסטרטיבית נגד הוועדה למחנות עבודה בכפייה משום שהתיק נוהל באופן לא תקין מבחינת העובדות והראיות הנגדיות, והיה בו שימוש לרעה של החוק הסיני, כולל הוצאה לפועל חסרת שיקול דעת [חוקי] של גזר דין. ב-26 באוקטובר 2012 הוועדה התעלמה מתלונת עורך הדין והמשיכה לקיים את ההחלטה המקורית שלה, ולפיכך הגיש עורך דינו, כאמור, ערעור אדמיניסטרטיבי לבית המשפט כנגד החלטת הוועדה.

עורך הדין מציין שהחזקתו של מר צאו במחנה עבודה בכפייה על בסיס פסיקה מנהלית היא עונש הנוגד ומפר את החוקה הסינית, את הוראות החוק הסיני, ונהלים רלוונטיים הנוגעים לעונשים מנהליים. על פי החוקה הסינית אף אזרח סיני לא יכול להיות נתון למעצר מבלי שעניינו יידון או בבית משפט או במשרד התביעה הראשי. עונשים מנהליים השוללים את חירותם של אזרחים מנוגדים לחוקים הרשמיים של המדינה. עונשים מנהליים הנפסקים על ידי המשטרה או גופים אחרים אינם יכולים לכלול שלילת חירויות אישיות של אזרחים. הפסיקה לגבי מר צאו התבססה על החלטות ודוקטרינות של המשטרה שאינם לפי החוקה, ולכן היא הפרה של החוקה הסינית, של חוק העונש המנהלי ושל חוקי המדינה. בהיעדר בסיס חוקי לפסיקה מכל הבחינות שצוינו, עורך הדין אומר שיש לבטל את הפסיקה ולשחרר את מר צאו לאלתר.

עורך הדין מונה גם חריגות חוקיות נוספות בפסיקה לגבי מר צאו: לדוגמה, הוועדה פסקה למר צאו תקופה של שנתיים וחצי, בעוד שהמקסימום המותר לפי החוקים הרלוונטיים הוא שנתיים. זאת על פי סעיף 13 ו-14 של נהלים להוצאה לפועל בעניין כליאה במחנות עבודה בכפייה*. לפיכך אין בסיס חוקי לחצי השנה הנוספת בכל מקרה. חריגה נוספת מכללי החוק היא שהפסיקה הועברה ללא שיידעו את מר צאו עצמו לגביה וללא שימוע חוקי כלשהו, שזו בוודאי הפרה בולטת של החוקים האדמיניסטרטיביים של משרד ביטחון-הציבור עצמו, ולפיכך ודאי שהפסיקה אינה חוקית.

עורך הדין מציע גם "לשקול מחדש את הנושא של מערכת מחנות העבודה בכפייה". הוא הצהיר כי "במשך יותר מעשר השנים האלה שמאז 1999 [כאשר החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג מצד המשטר בסין] המערכת הליגלית של סין הייתה עדה למקרים מצמררים רבים שצריכים להוות תזכורת לזכותה של סין לכבד באופן רציונלי ומודע את החירות האזרחית של אמונה ודת... לגזור על אזרח להיכלא במחנה עבודה בכפייה בהתבסס על הוצאה לפועל מבלי להישען על שום דיון משפטי, שימוע, או לאפשר הגנה משפטית לאדם בתוך בית משפט – זוהי הפרה בוטה של ההליך הליגלי והחוק".

הוא המשיך: "מתוך ההיסטוריה של החקיקה בארצות מתורבתות בעולם, והתעצמות הרעיון של אמונה דתית חופשית בחקיקה זו, אפשר להסיק מסקנות ברורות: הנחת בסיס חוקי ויישום הזכות האזרחית לחופש האמונה הופכים את הפוליטיקה לשקופה יותר ולמעניקה חירות לזכויות אדם, בעוד שבסין של ימינו הטיפול בדתות ואמונות שונות לאורך ההיסטוריה ידוע לשמצה. בני אדם שילמו מחיר כבד כדי לייסד תרבות של חופש אמונה. הגיע הזמן שסין תקיים את העיקרון האוניברסלי הזה במצפון שלם ובכנות".

המקור למערכת מחנות העבודה בכפייה של סין הוא בברית המועצות לשעבר. היא מערכת לגמרי חוץ-ליגלית שבעבר הייתה ייחודית לברית המועצות ועתה היא ייחודית לסין הקומוניסטית, והיא עומדת מעל החוק הסיני. היא הפכה לכלי משמעותי ברדיפה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מפעילה נגד מתרגלי הפאלון גונג. המק"ס אולי מכבדת את החוקים לגבי אזרחים אחרים, אך לא עושה זאת ביחס למתרגלי הפאלון גונג. משפט אחד בודד שמתרגל יאמר לגבי זאת שהוא לא יפסיק לתרגל פאלון גונג, או חומר כלשהו שהמשטרה תמצא כשהיא בוזזת את ביתו, מספיק כדי לשלוח את המתרגל או המתרגלת למחנה עבודה בכפייה. זה מסביר למה הרוב המכריע של האנשים הגודשים את מחנות העבודה בכפייה הם מתרגלי פאלון גונג.

בשל קולות המחאה הגוברים בסין, מערכת מחנות עבודה בכפייה מושכת יותר ויותר תשומת לב של הקהילה הבינ"ל. רבים מהבכירים במפלגה עצמה נעשים יותר ויותר מודעים לחוסר הליגליות של המערכת הזו, אך הם עוצמים את עיניהם ונותנים לזה לרוץ. מערכת מחנות העבודה בכפייה היא תוצר של שלטון-יחיד של המק"ס, והיא עומדת מעל חוקי המדינה ומופעלת אך ורק על ידי המשטרה [המשטרה בסין מנוהלת על ידי גוף של המפלגה - המערכת], וכך היא נותנת למשטרה את הכוח לעצור את כל מי שהמק"ס מעוניינת לעצור. הן המעצר והן ההחלטות על כליאה של מתרגלים נעשות לפיכך על ידי המשטרה בלבד. תפקיד הוועדה המנהלית של "חינוך מחדש" באמצעות מחנות העבודה בכפייה הוא להסוות את העובדה שכל ההליך אינו חוקי. המערכת הזו היא ארגון קרימינלי הפועל ברמה ארצית ופועל באופן בלתי חוקי בגלוי.

בתוך מחנות העבודה בכפייה, הנהלים לגבי המתרגלים גם כן לא לפי החוקים והנהלים המחייבים. בקבוצה השביעית של מחנה העבודה בכפייה של שין-אן, שם מוחזק מר צאו, חרף העובדה שהנוהל אומר שיש לעצורים זכות לשלוח מכתבים ללא צנזורה, כל מכתב שהוא כותב למשפחתו נבדק בדיקה קפדנית וחמורה על ידי הסוהרים לפני שהוא נשלח. כאשר כבר איפשרו למר צאו להתקשר הביתה, אסרו עליו לדבר על התנאים הנוראים במחנה העבודה בכפייה. שוטרים ישבו לידו במהלך השיחה ותיעדו את כל דבריו. כשניסה לציין משהו על האכזריות שהוא סובל שם, ניתקו לו את השיחה מיד ולא אישרו לו יותר שיחות. בקשותיו להיפגש עם עורך הדין שלו נדחו ברובן, וכשכבר אושרה לו פגישה עם עורך הדין, כל שיחתם נוטרה מקרוב.

מה שהכי מדאיג היא העובדה שאין אף חוק שמכבדים בתוך מחנה העבודה בכפייה. הממשלה בסין, כמדיניות, מעלימה עין מכל פשע שנעשה נגד מתרגל של פאלון גונג. תחת הכיסוי והטיוח ההדוקים האלו, הרדיפה נגד הפאלון גונג ממשיכה בעוז.

אנו קוראים לקהילה הבינ"ל לתת את לבם לתנאים שבהם מר צאו ומתרגלי פאלון גונג אחרים מוחזקים וליחס אליהם.

ניתן לפנות במכתבים אל הוועדה המנהלית של מחנות העבודה בכפייה בכתובת:

No. 7 You-anmen Street, Xicheng District, Beijing Zhou Zhengyu, legal representative *  Implementation Proposals to Further Strengthen and Improve the Approval Procedure of Forced Labor Sentences