(Minghui.org)

הודעת מרכז המידע העולמי של הפאלון דאפא בניו יורק מ-8 בינואר 2013

גל של גלויות ברכה, צילומים, קליגרפיות ופלאשים צבעוניים, בפרוזה ובשירה, הציף את אתר האינטרנט מינג-הווי. מכל רחבי סין, עשרות ומאות מחוזות, ערים ועיירות, התקבלו ברכות למייסד הפאלון גונג (פאלון דאפא) מר לי הונג-ג'י לשנה החדשה, המודות לו שהעביר למיליונים בסין ובעולם שיטה שלימדה אנשים להיות טובי לב ומתחשבים. אלפי ברכות הגיעו מכל מגוון השכבות והמקצועות, ממשרדים ממשלתיים, עסקים, בתי ספר ובתי כלא.

בתוך הנסיבות של רדיפה קשה נגד הפאלון גונג מצד המשטר בסין, שליחת ברכות חג מתוך סין הנצורה במחסום האינטרנט הגדול בעולם היא משמעותית ביותר. יש עדיין סיכון בשימוש בתוכנת העקיפה של מחסום האינטרנט לשליחת ברכות מסוג זה לאתר מינג-הווי, שהוא "עצם בגרון" של המשטר הדיקטטורי הסיני. ברכות אלו כוללות מסרים שהמשטר מעוניין ליירט, ולכן משלוחן מעיד על אומץ לב ועל הכרת תודה עמוקה המבקשת להיאמר בקול, ומספרן הגדול מעיד על ההשפעה העצומה שיש לפאלון דאפא בסין חרף הרדיפה האכזרית של כמעט 14 שנה.

משלוח הברכות לאתר מינג-הווי [המופעל על ידי סינים החיים במערב ותכניו מתורגמים לאתרי מינג-הווי באנגלית ובשפות נוספות בעולם] מעיד גם על חשיבותו של האתר הזה, שבשנים אלה של רדיפה מהווה דבק מחבר בין המתרגלים הנרדפים בסין לבין עמיתיהם בעולם, ומאפשר להם לדעת מה קורה זה אצל זה. אתר מינג-הווי הפך להיות הכתובת לעדויות ממקור ראשון על הרדיפה.

אחת הברכות הכילה את המילים הבאות: "תרגלתי [פאלון גונג] לבדי במשך חמש השנים האחרונות, אבל קראתי כל יום מאמרים שהתפרסמו באתר מינג-הווי כדי להיות מחובר למתרגלים אחרים. אני יכול לחוש את חמלתו ודאגתו של המאסטר הנכבד בכל רגע. אני מכיר תודה למאסטר על כל מה שעשה למען תלמידיו! שום מילים לא יוכלו להביע את החסד של המאסטר".

הברכות מאפשרות הצצה חטופה להתבטאות התרגול בפאלון גונג בחיי המתרגלים. "אנשים רבים חושבים שהפאלון גונג הוא תנועה חברתית או פוליטית", אומר מנהל מרכז המידע העולמי של הפאלון דאפא לוי בראודה, "אך שימת הלב האישית וההוקרה ששולחי הברכות השקיעו בהכנה ובמשלוח שלהן מראות שלתרגל פאלון גונג זה משהו אישי ביותר הנוגע בלב של כל אדם באופנים העמוקים ביותר".

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין, הנמשכת כבר 13 שנה : שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין