(Minghui.org)

ב-29 בנובמבר 2012 הזמין בית ספר תיכון קרטיני בבאטאם, אינדונזיה מתרגלי פאלון גונג מקומיים להציג את השיטה וללמד את התלמידים את תרגילי השיטה.

法轮功学员为卡蒂尼女中的学生们介绍法轮大法

מתרגל פאלון גונג מציג את השיטה בפני תלמידים

 
卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法 卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法
 
卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法 卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法
卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法 卡蒂尼女中的师生们集体学炼功法
 
卡蒂尼女中的师生们高兴地与法轮功学员合影留念 法轮功学员为卡蒂尼女中的学生们纠正炼功动作

מורים ותלמידים בתמונה משותפת עם המתרגלים

תלמידים ומורים לומדים את תרגילי השיטה

טרם בואם לבית הספר יצרו המתרגלים קשר עם מנהל בית הספר והבהירו לו את האמת על הפאלון גונג והרדיפה בסין. המנהל החליט להזמינם להציג את השיטה למורים ול-400 התלמידים.

המנהל הבטיח שיזמין את המתרגלים לאירוע נוסף בעתיד. במהלך הלימוד  שאלו תלמידים מ-20 כיתות שאלות על השיטה ושיתפו את חוויותיהם בעקבות למידת התרגילים.