(Minghui.org)

המחלקה הראשונה ובו צוות מס' 3 במחנה עבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא שבפרובינציית ליאו-נינג היא מקום מרושע הרודף באופן מיוחד מתרגלי פאלון גונג. הייתי רוצה לשתף בעינויים האכזריים להם הייתי עד כשהייתי כלוא באופן בלתי חוקי במחנה, לאפשר לאנשי העולם לדעת על טבעה המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ברדיפתה אחר מתרגלי פאלון גונג ולקרוא לדין צדק.

שלושה סוהרים השתמשו באחד באוקטובר 2008 באלות מחשמלות בעוצמה של 800,000 וואט על מתרגל בשם יו. בכאב נורא זחל המתרגל סביב הרצפה. הסוהרים צעקו עליו בזמן שחשמלו אותו "האם אתה מסכים?" (לוותר על הפאלון גונג). המתרגל צעק בכאב כשראשו ופניו מכוסים בדם שטפטף על הרצפה בשעה שזחל. לאחר מכן סגרו אותו ועינו אותו בתא קטן במשך מספר חודשים. כשראיתי אותו שוב מאוחר יותר הוא עבד בסדנת עבודת העבדים.

כשמתרגלים סירבו לכתוב את "הצהרת הוויתור" [על אמונתם], הסוהרים השתמשו באלות מחשמלות בעוצמה רבה, או תולים אותם כשרק קצות אצבעות הרגלים נוגעות ברצפה. כך היו תלויים במשך מספר ימים ולילות.

זמן מה לאחר מכן העבירו הסוהרים דפי "סקר" המכפיש את הדאפא בין כל המתרגלים הכלואים והיה עליהם להשיב על השאלות. אחרי שאספו את דפי הסקר, אם גילו שמישהו עדיין כתב "פאלון דאפא הוא טוב", היו מענים אותו מיד. זמן קצר אחר-כך היינו יכולים לשמוע את צעקות המעונים. מתרגלים חדשים שהגיעו זכו לקבלת פנים מיידית באלות מחשמלות כדי לכפות עליהם לוותר על אמונתם. אם סירבו – חשמלו אותם.

יום אחד כשלושה מתרגלים חדשים בני 50 עד 60 קראו: "פאלון דאפא הוא טוב" חשמלו אותם הסוהרים באופן מיידי על פיהם ופניהם כשהם מותירים אותם מכוסים בסימנים שחורים. לאחר מכן הפה התנפח להם והם לא יכלו לסגור אותו במשך ימים אחדים.

על מתרגל בשם מר סון יי כפו לעמוד במסדרון ופניו אל הקיר במשך חודש ימים, יותר מעשר שעות כל יום; מתרגל נוסף בשם לי האי-לונג סבל מהתמוטטות נפשית אחרי כמה סבבים של עינויים ולא שלט על צרכיו. את המתרגל בשם וואנג סגרו בתא אפל למשך מספר חודשים עד שהתמוטט נפשית; מתרגל בשם סון שו-שן הפך נכה לאחר כמה סבבים של עינויים.

ב-2012 היו באגף השלישי יותר מ-158 מתרגלים עצורים ועל כולם כפו לעבוד בעבודת עבדים. כשלא יכלו לסיים את מכסת העבודה, הוארכו שעות עבודתם. לאחר שסיימו את המטלות שלהם מאוחר בלילה, אילצו אותם לשבת על לוחות קשים במשך שלוש שעות ולקרוא בקול רם את ההכפשות של המק"ס על הפאלון גונג.

על המתרגלים אסור היה להשתמש בשירותים בין השעות 22:00 בלילה ל-5:00 בבקר. כתוצאה מכך מתרגלים רבים סבלו מהפרעות בהטלת שתן.

יום אחד גילה הסוהר לי שמר לי ג'נג, מתרגל בן 60 לבש את נעלי הבד ששלחה לו משפחתו במקום לנעול את נעלי הכלא. הוא ניגש וסטר על פניו של המתרגל. הסיבה הייתה שסוהרים הרוויחו כסף מכך שאילצו מתרגלים לקנות דברים בחנות הכלא.

אחד מהרודפים המרושעים ביותר היה גאו הונג-צ'אנג, מנהיג קבוצת אסירים שנהג להסית אסירים וסוהרים לענות מתרגלים. ב-2010 קודם בתפקידו למנהל המחלקה הראשונה במחנה והיה לו כוח רב עוד יותר להסית את האסירים הפליליים שיענו מתרגלים.

זוהי עדותי מהרדיפה האכזרית נגד מתרגלי פאלון גונג במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יא, שהיא טיפה בים.