(Minghui.org)

בית הדין באצ'ינג, חרבין, שפט באופן בלתי חוקי שלושה מתרגלי פאלון גונג ב-5 בדצמבר 2012: את גב' טאן יו-רווי, את דודתה גב' טאנג גווי-יינג ואת מר צ'ן קון

שלושת המתרגלים נסעו ב-10 ביולי 2012 לכפר יו-פאי ושם סיפרו לתושבים על הפאלון גונג. מישהו הלשין עליהם והם נעצרו. תאריך משפטם נקבע תחילה ל-28 בנובמבר אך מאחר ששכרו עורכי דין להגן עליהם המשפט נדחה ל-5 בדצמבר.

מתרגלים ובני משפחה רבים התאספו באולם בית הדין אך מנהל "משרד 610" באצ'נג פינה אותם בכוח  ואיים עליהם במעצר אם לא יעזבו. מספר הנוכחים באולם הוגבל.

סוכני משרד ביטחון פנים הוציאו בכוח את אמה ואחותה של גב' טאן. כשחברים ניסו לעצור זאת הוזעק כוח משטרתי נוסף והן נעצרו תוך כדי שהשוטרים בועטים בהן וגוררים אותן. הן שוחררו לאחר זמן מה בהתערבות האח הצעיר.

בשעה 11:00 בבוקר החל המשפט, כששני עורכי דין מבייג'ינג מגנים על המתרגלים. המתרגלים כפרו באשמה והחלו להבהיר את האמת לגבי הפאלון גונג באולם המשפט. השופט ניסה להפריע להם ללא הצלחה. המשפט ארך כשעתיים וכשגב' טאן צעקה באולם "פאלון דאפא הוא טוב" וכפרה באשמתה הסתיים המשפט במהירות ללא כל פסיקה.

גב' טאן בת 39 הייתה מורה בחוות היער הונג-שינג ופוטרה מעבודתה עקב הרדיפה נגד הפאלון גונג. היא טיפלה בחמה ובאחיינה שעבר ניתוח להסרת גידול מהמוח. אחרי שנעצרה יצאה עצומה למשטרה עם חתימות של 400 בני הכפר לשחרר אותה.