(Minghui.org)

לפני ובמהלך הקונגרס ה-18, המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) השתמשה בתירוץ של "יציבות חברתית" כדי לעצור, לאיים ולהטריד מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג שלא עברו על החוק הסיני. על פי ספירה לא סופית, לפחות 23 מתרגלים הוטרדו ונעצרו אין ספור פעמים באוקטובר 2012. ארבעה מהם הוחזקו במרכז מעצר. בתיהם נבזזו חפצים אישיים נשדדו מהם.

היו כאלה שהשוטרים באו למקום העבודה שלהם לאיים ולהטריד. אמה של אחת המתרגלות שנעצרה נחקרה למחרת במקום עבודתה. בכפר ליאנג-דזי-הה פרצו שוטרים לבתי מתרגלים ורצו לקחת מהם "בדיקות דם". [כבר ידוע כי המשטר בסין משתמש בעשרות אלפי מתרגלי פאלון גונג כ"בנק איברים חי" וכי נלקחים מהם איברים לפי דרישה בעודם חיים לאחר זריקה משתקת, ראה דו"ח "קציר דמים"]

במאמר באנגלית מפורטים חלק מהמקרים.