(Minghui.org)

התחלתי לתרגל בפאלון דאפא בשנת 1997. החל משנת 2001, כדי להימנע מרדיפה עברתי ממקום למקום במשך 21 חודשים רציפים. לאחר חיפוש פנימה גיליתי שהיו לי החזקות ומושגים אנושיים רבים.

לא הצלחתי לזהות את ההחזקות הבסיסיות שלי

בדצמבר 2002 נעצרתי באופן בלתי חוקי נגזר דיני לאחר מכן. לאחר שחיפשתי פנימה הבנתי כמה דברים אודות עצמי: הייתה לי עדיין החזקה לעשות דברים; כשלמדתי את הפא ושלחתי מחשבות נכונות, מוחי לא היה טהור ונקי, הייתי שקוע בעצמי, והסתכלתי על אחרים מגבוה, כמו כן הייתה לי החזקה לזמן ולתאווה מינית. בנוסף, לא יצרתי הרמוניה עם משפחתי ולכן, התגרשתי.

ב-2006 שוחררתי מבית הכלא וחזרתי הביתה. ביליתי זמן רב בניסיון להבין מה היו ההחזקות הבסיסיות שלי. כשלא הצלחתי להגיע לתוצאה כלשהי, החלטתי שאין לי שום החזקות בסיסיות, לכן הפסקתי לחפש אותן.

מאחר שלא יכולתי לזהות את ההחזקות הבסיסיות שלי, בצעתי את שלושת הדברים עם מחשבה לא נקייה ולא טהורה.

בשנת 2007 שוב נעצרתי ושוב גזרו עלי דין מאסר. כשחיפשתי פנימה בפעם הזאת גיליתי:

* שאפתי באופן מתמשך לדעה חיובית ממתרגלים עמיתים. * לא שללתי באופן מוחלט את הסידור של הכוחות הישנים. * לא הטלתי משמעת על מחשבותיי בעת שליחת מחשבות נכונות ובעת ביצוע תרגיל המדיטציה בישיבה. * הייתה לי החזקה למשפחה וקיוויתי שיהיו בעתיד ברי מזל ומבורכים על ידי הפא. * לא סילקתי את ההחזקות שלי לתאווה ולתשוקות מיניות. * הייתי סקרן לדעת על אילו דברים חדשים המאסטר ירצה בפעם הבאה, במקום לטפח את עצמי באמת.

סוף סוף מצאתי את ההחזקות המהותיות שלי

יום אחד מתרגל עמית סיפר לי על תשוקתו העזה לברוח ממעגל הסאמסארה (גלגול נשמות) ועל החזקתו להגעה לשלמות. לאחר שסיים לספר לי, הבנתי לפתע מה היו ההחזקות המהותיות שלי.

בתחילת הטיפוח שלי השתוקקתי גם לאותם הדברים להם השתוקק המתרגל הזה. בכל אופן, כשהזמן חלף והבנתי את הפא השתפרה, שתי ההחזקות האלה לא התגלו לעין.

לפני שהתחלתי לתרגל בפאלון דאפא, לא רציתי לחיות בחברה מושחתת, כל אימת שנתקלתי בזאת (בשחיתות, המת'), חשתי עצב על חיי.

לאחר טיפוח, גיליתי שאנשים רגילים יכולים לעלות ברמה, לכן הייתה להם הזדמנות ליהנות מעתיד מזהיר יותר. כמה הרגשתי מאושר עבורם!

וכך, כסייע מקומי – ועם מחשבה מעוותת – הקמתי בביתי קבוצת לימוד פא לפני יולי 1999.

כיום אני חש בושה עמוקה על כך. במקום לטפח בצורה אמיתי את אופיי, השתמשתי בפא הגדול לתגבר את המושגים האנושיים שלי.

מעכשיו אנצל את הזמן שנשאר לפני תיקון הפא לטפח את עצמי באמת, ולמלא את משימתי ההיסטורית.