(Minghui.org)

וואנג מינג-יו, ראש סניף המפלגה הקומוניסטית בצ'או-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג הוציא לאחרונה הוראות למשטרת צ'או-יאנג להעמיק את אפקטיביות רדיפת הפאלון גונג באזורו. הוא אמר להם להכות ולהתעלל במתרגלים מבלי לדבר על כך. הוראותיו של וואנג מועברות עתה לכל משרד ומשרד.

מספר המסמך הוא 43 ותאריכו 16 בספטמבר 2013, והוא נוגע לכאלף שוטרים אזוריים. וואנג כתב במסמך: "מבצע הרדיפה הזה הוא ארוך-טווח ועליו להיות אפקטיבי". הוא אמר לשוטרים: "תכננו היטב, הגדילו את האינטנסיביות והקטינו את פרסום הדברים". ברמה היותר ספציפית הוא הורה לשוטרים להכות את מתרגלי הפאלון גונג ולהתעלל בהם מבלי לומר לאיש. מסמך זה הופץ על ידי מחלקת המשטרה של צ'או-יאנג ב-18 בספטמבר.

הוראותיו הסודיות של וואנג מינג-יו, ראש סניף המפלגה הקומוניסטית בצ'או-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג

במאמר באנגלית יש פרטים על חלקו של וואנג ברדיפת הפאלון גונג באזור שהוא אחראי עליו, וכן רשימה של חלק מהמתרגלים שנרדפו באזור, נעצרו וקיבלו גזרי דין של כמה שנות מאסר רק בשל היותם מתרגלים של פאלון גונג. כל המעצרים, גזרי הדין, המאסרים והעינויים שמתרגלי הפאלון גונג נתונים להם הם בניגוד לחוק הסיני, המאפשר חופש אמונה לאזרחי סין. כולם נעשים תחת הוראות המפלגה הקומוניסטית הסינית האחראית לרדיפה של הפאלון גונג ב-14 השנים האחרונות.