(Minghui.org)

פרנק וסם, שני מתרגלי פאלון גונג בשמם החדש, שנכלאו והוכו במעצר בסין ונאלצו לעבוד בעבודות כפייה, הצליחו להגיע לאוסטרליה ב-2008. הם נרדפו בסין על שתרגלו פאלון גונג.

בכתבה שפורסמה ב-5 באוקטובר 2013 בעיתון ה- Sunday Times המתפרסם במערב אוסטרליה, סיפרו פרנק וסם, ביחד עם עמיתם המתרגל ד"ר אלברט לין, על הרדיפה שעברו בסין. כל זאת כדי לעורר מודעות לרדיפה העקובה מדם המתחוללת במשך 14 שנים נגד הפאלון גונג בסין.

בכתבה צוין שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) החלה ברדיפת הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999.

"פרנק היה כלוא ב-2001 לשנתיים. הוא עבד בעבודת כפייה לייצור מוצרים זולים כמו קישוטים לחג המולד וחליפות.

"כדי להישלח למחנה עבודה אין צורך בשופט או עורכי דין כלשהם, הם רק צריכים לומר שאתה מפר את החוקים האלה, שאתה מזיק לחברה, אז אתה צריך לשהות במחנה עבודה", אמר פרנק.

"כשפרנק לא הגיע לעבודת הכפייה עינו אותו. במקרה אחד הסוהרים קשרו אותו לכיסא וחשמלו אותו באלות מחשמלות במשך שעות. לילה אחד אסירים קשרו אותו למיטה והכו אותו עד שזרועותיו היו שחורות ונפוחות".

סם הוא מהנדס כימיה ואשתו מנהלת חשבונות. בהמשך הכתבה נאמר: "ב-2001 סם שמר על הילדים של חברו כשנעצר. בתחנת המשטרה תלו אותו על מסגרת חלון הכו אותו ושפכו על מכנסיו מים קפואים. לאחר מכן כלאו אותו במשך 9 חודשים במרכז מעצר עם עבודת כפייה של הכנת פרחי פלסטיק".

"סם סיפר שלא שלחו למחנה עבודה מפני שהרשויות רצו שירגל אחר חבריו".

גם פרנק וגם סם סיפרו שמתרגלי פאלון גונג עדיין נרדפים בסין.

ד"ר לין סיפר שחש שעליו לדבר בפומבי לאחר שב-2006 נחשף שקוצרים איברים של מתרגלים בעודם בחיים.

הכתבה ממשיכה: "כדי לעורר מודעות לגבי דיכוי הפאלון גונג בסין, ארגן ד"ר לין הקרנות של שני סרטים תיעודיים העוסקים בהפרה בוטה של זכויות אדם בסין: Free China ו- Transcending Fear בספרייה הלאומית.

פרטים על הסרט: Free China