(Minghui.org)

ב-26-27 בספטמבר 2013 סקרה המועצה לזכויות הילד של האו"ם את נושא היישום של אמנת הזכויות של הילד בסין. מספר ארגונים הגישו דוחות המפרטים הפרות של זכויות אדם המתייחסות לילדים בסין.

הממשלה הסינית חתמה על אמנת זכויות הילד ב-1997, אבל זכויות הילד בסין לא נשמרו. ההפרות כוללות: עבודת ילדים, הטרדות מיניות ואונס ילדים על ידי בכירים בממשלה, וכן חטיפות של ילדים ומורי בית ספר.

ארגון זכויות אדם של הפאלון גונג הגיש לוועדה דוח בן 42 עמודים המתאר את רדיפת ילדיהם של מתרגלי הפאלון גונג בסין. הדוח מתעד ילדים שהוצאו מבית ספרם, נלקחו למעצר על ידי המשטרה, נכלאו, הוכו במרכזי מעצר, עונו למוות על ידי המשטרה, או נותרו יתומים לאחר שהורים עונו למוות על ידי הממשלה.

הדוח ציין כי בשנת 2000, משרד החינוך הסיני נקט במדיניות ברורה שילדיהם של מתרגלי פאלון גונג לא יוכלו להיכנס לקולג'ים.

צ'ינג-צ'ינג, בתם של מתרגלי פאלון גונג שהוריה נעצרו ונכלאו שוב ושוב מאז שהייתה בת שנתיים

ניו צ'ינג-צ'ינג, שהוריה הם מתרגלי פאלון גונג, הגיעה עם מתרגלי פאלון גונג אחרים להעיד בוועדה. מאז היותה בת שנתיים, הוריה נעצרו פעמים רבות. היא הייתה עם אמה בסך הכול שנתיים נטון מאז. לראות את הוריה מוכים ונעצרים השפיע עליה קשות.

קריסטן סאנדברג וחאתם קוטריין, יושבי הראש של הוועדה, תחקרו את נציגי הממשלה הסינית לגבי האפלייה נגד ילדים של הפאלון גונג, כמו גם של טיבטים ואויגורים. הוועדה דחקה בממשלה הסינית ליישם את סעיפי האמנה לזכויות הילד.