(Minghui.org)

ב-5 באוקטובר 2013 ערכו מתרגלי פאלון גונג בפריס עצרת ותהלוכה לעורר את המודעות הציבורית לקצירת האיברים הבלתי חוקית המתנהלת בסין ולתמוך ב-150 מיליון בני העם הסיני שפרשו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) וארגוניה.

ואלרי בוייה חברת האסיפה הלאומית של צרפת שלחה מכתב תמיכה לאירוע. היא הדגישה שספרד וארה"ב העבירו החלטות הדורשות מסין להפסיק את רציחתם הנתעבת של מתרגלי פאלון גונג, שזהו פשע אמיתי כנגד האנושות. גב' בוייה דרשה מנשיא צרפת לנקוט בפעולה לגינוי הפשע המתרחש בסין.

בעצרת דיברו נשיא אגודת הפאלון דאפא של אירופה וו מאן-יאנג ונשיא אגודת הפאלון דאפא של צרפת טאנג האן-לונג. הם גינו את אכזריות המק"ס נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין.

עצרת הפאלון גונג והתהלוכה בפריס ב-5 באוקטובר

מחלקים לעוברים ושבים עלוני מידע על רדיפת הפאלון גונג בסין

התהלוכה עברה דרך רחובות עמוסים, ולוותה במוסיקה של התזמורת השמימית הצועדת, שזכתה לתגובתם האוהדת של עוברים ושבים. שלטים רבים וכרזות בסינית ובצרפתית סיפקו מידע על הפאלון גונג והרדיפה האכזרית בסין. אנשים צילמו במצלמות ובווידיאו את התהלוכה הגדולה.

מר לי, בשנות ה-70 לחייו היגר מסין לצרפת לפני שנים רבות. ברגע ששמע את המוסיקה של התזמורת השמימית הצועדת, מיהר לביתו לקחת את המצלמה כדי לצלם את האירוע. אחרי ששמע על קצירת האיברים הבלתי חוקית בסין, אמר שהוא מאמין שהמק"ס תתמוטט בזמן הקרוב. "היא מאבדת את תמיכת האזרחים. בכל שנה מתקיימות מאות אלפי הפגנות המוניות. אנשים אינם זוכים לצדק בבתי דין. הבכירים המושחתים מוגנים ואנשים רגילים אינם זוכים אף פעם לסיוע כלשהו. המפלגה הזאת פשוט חסרת תקווה", אמר מר לי.

צופה אחר בתהלוכה בשם ג'ורג' סיפר שלא האמין כששמע על קצירת האיברים בסין: "זה דבר חסר תקדים שקצירת איברים מאנשים חיים יכולה להתקיים במאה ה-21. כל אחד צריך לקום ולפעול כדי לעצור את הפשע המרושע הזה".

עוברים ושבים רבים חתמו על העצומה הקוראת לסיום הרדיפה וקצירת האיברים הבלתי חוקית בסין. מתנדבים ממרכז השירות לעזיבת המק"ס וארגוניה סייעו לסינים רבים שצפו בתהלוכה לפרוש מהמק"ס, לאחר שנודעה להם האמת. אחד מהם אמר: "שחר חדש מפציע, אנחנו יודעים". אחֵר אמר: "סין היא המקום היחיד בו איננו יכולים לדעת את האמת על הפאלון גונג". רבים הביעו את תמיכתם במתרגלים ואיחלו להם הצלחה.