(Minghui.org)


ב-12 וב-13 באוגוסט מנהל מחלקת המשטרה לי צ'או ו"משרד 610" בעיר צ'או-יאנג קיימו פגישה של הכוח המשטרתי בקנה מידה של כל העיר כדי לגרום לכוחות השיטור לרדוף עוד יותר בחומרה את מתרגלי הפאלון גונג. לי צ'או צעק: "הכו בהם בכוח", והורה לתת להם מאסרים כבדים. זאת למרות שהמתרגלים אינם עושים שום עבירה על החוק. מי שעמד מאחורי היוזמה והדחיפה היא מחלקת בטחון הפנים של העיר.

תוך מספר ימים, מתרגלי פאלון גונג רבים בעיר נעצרו, כולל אמהות מיניקות. השוטרים הפכו ובזזו את בתיהם של המתרגלים וביצעו את המעצרים ללא כל הליך חוקי.

פרטים של המתרגלים שנעצרו, וכן האחראים המעורבים בפשעים אלו נגד האנושות ומספרי הטלפון שלהם מפורטים בגרסה האנגלית.

בכתבה מה-17 באוקטובר מפורטים גם משפטים שהתנהלו ללא בסיס חוקי נגד מתרגלי פאלון גונג לפני הפשיטה, בחודשים יולי ואוגוסט. המתרגלים שנשפטו העלו את חמת הרשויות בפעולות כמו שליחת SMS בטלפון או מסירה של תקליטורי מופע ה-"Shen Yun"