(Minghui.org)

אנשי "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") בעיר טונג-הואה וברמת הפרובינצייה בג'י-לין קיימו במלון קטן שטיפות מוח ו"חינוך מחדש" של מתרגלי פאלון גונג במטרה לגרום להם בכפייה להתכחש לאמונתם. במשך כמעט 20 יום, מה-5 ועד ה-24 בספטמבר 2013 הם עינו את המתרגלים בכל מיני שיטות כדי לשבור אותם פיזית ונפשית.

במלון יש חמש קומות. כל הקומה הרביעית הייתה נעולה, והדלת נפתחה רק בזמן ארוחות. בחדר הכניסה היו שני אנשי ביטחון ששמרו שם יום ולילה. חדר אחד שימש ל"משתפי הפעולה" שעזרו לסוהרים ול"מחנכים" לענות את המתרגלים ולשטוף את מוחם. חדר אחר היה לשני פרמדיקים, ושאר החדרים אכלסו את המתרגלים (ששמותיהם מפורטים בגרסה האנגלית).

כל מתרגל נעקב יום ולילה על ידי "משתף פעולה", שהיה או מהוועדה השכונתית של המפלגה הקומוניסטית, או ממקום העבודה של המתרגל.

למתרגלים אסור היה לדבר זה עם זה, אסור ללכת לחדרים אחרים, לעזוב את הקומה או לעשות את תרגילי הפאלון גונג. מי שהפר משהו מזה דווח על ידי "משתפי הפעולה" לסוכני "משרד 610" אשר תקפו בתגובה את המתרגלים פיזית ומילולית.

כל יום במשך שעות המתרגלים היו צריכים להקשיב לתעמולה של המפלגה הקומוניסטית שהשמיצה את הפאלון גונג. סוכני "משרד 610" הזהירו את המתרגלים שאם הם לא יחתמו על הצהרות שהם מתכחשים לאמונתם, הם יישלחו למרכז שטיפות מוח גרוע יותר ומרוחק מאד, ושם יחזיקו בהם שלושה עד שישה חודשים.

תחת הלחץ והעינויים, שישה מתרגלים חתמו על ההצהרות והתכחשו לאמונתם. שלושה אחרים לא הסכימו לחתום. אלו שהסכימו לחתום שוחררו ב-18 בספטמבר, ואלו שלא הסכימו לחתום שוחררו רק ב-24 בספטמבר.

על רדיפת הפאלון גונג ב-14 השנים האחרונות: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין