(Minghui.org)

14 מתרגלי פאלון גונג במחוז יי-לאן, פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג נשפטו שלא כחוק, ונגזרו עליהם ללא עילה חוקית מאסרים של 3 עד 13 שנים. שמותיהם של המתרגלים האלה מפורטים בגרסה באנגלית.

מתרגלים אלה הם בין 50 המתרגלים שנעצרו ללא עילה חוקית על ידי הרשויות במארס 2013. חלק מהם הם אנשים מבוגרים, בני 60 או 70, ואיש מהם לא עבר על החוק. המעצרים נעשו לאחר מעקבים אחר שיחות הטלפון של מתרגלים כדי לחשוף ולרדוף מתרגלי פאלון גונג נוספים.

לזוג אחד לקחו את מכונית הוואן לאחר ששוטרים שברו את הזגוגית ופרצו אותה. רכוש רב הוחרם מבתי המתרגלים.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין כבר 14 שנה: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין