במהלך חודש ספטמבר נערכו מסעות החתמות בערים רבות ברחבי העולם להפסקת קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין.

בשנת 2005 הגיעו עדויות ראשונות על כך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית קוצרת את איבריהם של מתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים למטרות סחר. מספר העדויות הלך וגדל וכיום ידוע על לפחות 65,000 מתרגלי השיטה שמצאו את מותם באורח זה.

מסע ההחתמות לווה בתהלוכות רבות היקף שהציגו את יופייה של השיטה ושל התרבות הסינית המסורתית מצד אחד, ואת הרדיפה של השיטה מצד שני. המסע עורר מודעות ציבורית רחבה ורבים גילו לראשונה על הרדיפה המתחוללת בסין נגד מתרגלי הפאלון גונג. הם גינו את המפלגה הקומוניסטית הסינית על פשעיה והביעו תמיכה נמרצת בשיטה ובמתרגליה. רבים גם גילו עניין בשיטה עצמה וביקשו להכירה יותר לעומק וללמוד את התרגילים.

להלן אוסף תמונות מרחבי העולם:

קנדה

אוסטרליה

ספרד

'?????????????????????????'

פינלנד

אוקראינה

צרפת