(Minghui.org)

גב' לו יאן, בתו של מתרגל הפאלון גונג לו טונג מסו-ג'ואו נעצרה על ידי המשטרה ללא עילה חוקית בדרכה לעבודתה ב-24 ביולי 2013. בתחנת המשטרה סירבו לדבר עם המשפחה ורק כעבור זמן הודיעו להם שהיא הועברה משם. מקום הימצאה אינו ידוע עד לכתיבת שורות אלה.

על האב מר לו טונג נגזרו בדצמבר 2008 4 שנות מאסר בלתי חוקי בבית הדין המחוזי ג'ין-צ'אנג. כדי להציל את אביה עתרה גב' לו לבית דין הביניים בעיר סו-ג'ואו וכמעט נעצרה בעצמה בזמנו. גב' לו אינה מתרגלת פאלון גונג וכשנשאלה על כך סירבה לענות.

ב-24 ביולי 2013 הגיעו שמונה שוטרים לביתו של מר לו בטענה שבאו לערוך בדיקה. הם החרימו כמה עשרות עלונים שהדפיס מר לו. הם הודיע שהם לוקחים אותו איתם למשטרת צאי-שיאנג לכתיבת עדות והוא יחזור תוך זמן קצר. מר לו אמר שלא ישתף פעולה עם פעילות פלילית לא חוקית.

ללא רשותו הדליקו השוטרים את המחשב שלו והעתיקו קבצים מאתר Minghui שהיו שמורים במחשב. מר לו צילם בוידיאו את פעילות המשטרה. לאחר שלוש שעות בביתו, החרימו השוטרים דיסק קשיח וכמה עשרות עלונים להבהרת אמת ועזבו. הם הודיעו לו שבתו במעצר בתחנת המשטרה ג'ין-צ'אנג.

מר לו ואשתו הגיעו לתחנת המשטרה ודרשו את שחרור בתם. אף אחד לא הסכים להיפגש איתם עד ששוטר אחד שראה אותם במקרה בחדר הקבלה שלח אותם חזרה לביתם ואמר להם: "אתם יודעים מה בתכם עשתה".

לאחר שהייתה עצורה במשך 24 שעות הגיעו ההורים לתחנת המשטרה, אך גורשו החוצה ונאלצו לעמוד ליד שער התחנה. לאחר מכן אביה ושני דודיה ניגשו לתחנת ג'ין-צ'אנג לדרוש את שחרורה והודיעו להם שזמן קצר לפני שהגיעו היא הועברה משם. השוטרים אמרו שאסור להם למסור שום דבר על מקום הימצאה. לדעת המשפחה, הגב' לו נמצאת כנראה במרכז לשטיפת מוח בסו-ג'ואו.

אחרי הצהרים הביאו ההורים עבורה כמה בגדים והם התבקשו להשאיר אותם בתחנה. ההורים נשארו בתחנה עד הערב וכשגורשו החוצה נותרו כל הלילה ליד שער התחנה.

מדוע פוחדות הרשויות מבתו של מר לו?

מר לו טונג בן 57 החל לתרגל פאלון גונג ב-2005. הוא נעצר על ידי המשטרה בסו-ג'ואו, בעודו מבהיר לאנשים את העובדות האמיתיות לגבי הפאלון גונג. מר לו נשלח לשנה למחנה עבודה בכפייה פאנג-צ'יאן, שם עונה באכזריות. ביולי 2008 נעצר שוב בביתו וגזרו עליו 4 שנות מאסר בכלא וו-שי. הוא הועבר לאחר עינויים לכלא הונג-זהו.

מאז מאי 2009 ניסתה בתו גב' לו יאן לנקות את שם אביה בעזרתו של עורך דין. היא עתרה למען אביה אבל בית דין הביניים התעלם מעתירתה, והשופט העיד שאותו מעניין רק הפוליטיקה ולא החוק. היא נעצרה ללא כל סיבה.