(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג וואנג גווי-צ'י נעצר בניגוד לחוק ב-21 בנובמבר 2012 ונשפט בחשאי ב-21 במרץ 2013 בבית המשפט של אזור טאנג-גו.

עורכי דינו של מר וואנג הלכו לבית המשפט ב-25 באפריל וב-8 במאי והגישו "חוות דעת משפטית" כתובה, המציעה שימוע מחודש, וכן שהשימוע הזה יהיה פתוח ולא חשאי. פקידי בית המשפט לא ענו על כך. ביולי השנה, לאחר שהודיעו למשפחה על כך שנגזרו על מר וואנג ארבע וחצי שנות מאסר, הלכו עורכי הדין לבית המשפט ו הגישו ערעור ובקשה לדיון חוזר.

מר וואנג הוא הבן הבכור במשפחתו. כשהיה צעיר מאוד נפטר אביו, ומר יאנג לקח על עצמו לפרנס את כל המשפחה. במשך שנות הרדיפה של הפאלון גונג בסין הוא נעצר פעמיים באופן בלתי חוקי ונכלא כארבע שנים במחנות עבודה בכפייה. כעת שוב הטילו עליו גזר דין של ארבע וחצי שנים.

אשתו של מר וואנג גם היא מתרגלת פאלון גונג, וגם היא כלואה בשל אמונתה הרוחנית. מאז מארס 2011. בדצמבר 2011 היא הועברה ממרכז המעצרים לכלא הנשים של טיאן-ג'ין, שם היא עדיין כלואה היום. מאסרם הבלתי חוקי של מר וואנג ואשתו השאיר אמא משותקת בת 80 ללא תומך.

פרטים נוספים על מעצרו של מר וואנג, ועל האנשים המעורבים ברדיפתו – בגרסה האנגלית.