(Minghui.org)

חמישה רופאים בקאו-שיונג, טייוואן, ערכו באוגוסט ובספטמבר השנה חמישה פורומים מיוחדים בדרום טייוואן, כדי לחשוף את אכזריות המשטר הסיני בקצירת איברים בלתי חוקית ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין.

הנוכחים הזדעזעו כשנודעה להם האמת מאחורי תעשיית תיירות ההשתלות של סין. רופאים רבים ותושבים מקומיים חתמו על עצומות המגנות את הפשע.

פרופ' יונג שו-ווינג מאוניברסיטת יאט סן וד"ר יואן לון שיאנג, מנתח מומחה לאורולוגיה מבית החולים הכללי ליוצאי צבא בקאו-שיונג דיברו על התועלות בתרגול פאלון גונג, כמו גם על קצירת האיברים הסודית, הבלתי חוקית, המתקיימת בסין.

רופאים רבים בפורום הסכימו לייעץ לקרוביהם ולפציינטים שלהם לא לנסוע לסין להשתלות איברים. אחרי ששמעו על התועלות הבריאותיות של הפאלון גונג, ביקשו כמה מהרופאים ללמוד מיד את תרגילי השיטה. כל ספרי הפאלון גונג שהוצעו למכירה באירוע נחטפו.

ד"ר לון-שיאנג דיבר על השתלות איברים בלתי חוקיות בסין

אחרי הפורום מבקש אחד הרופאים הסינים ללמוד את תרגילי הפאלון גונג

צ'ן פו-צ'אן, נשיא אגודת הרופאים הסינים

צ'ן פו-צ'אן, נשיא "אגודת הרופאים של רפואה סינית" היה מופתע לדעת שקיימת קצירת איברים מאנשים חיים בסין. הוא לא יכול היה להאמין שממשלה תתיר לצבא שלה לתמוך בבנק איברים חי בהיקף רחב כל כך: "זה לא מוסרי לרצוח אדם רק כדי להציל חיים של אדם אחר", אמר ד"ר צ'ן.

ד"ר יואן לון-שיאנג ציין שבמשך שנים רבות המשטר הסיני קצר בחשאי איברים ממתרגלי פאלון גונג בשעה שהיו בחיים

ד"ר יואן לון-שיאנג ציין שהמשטר הסיני קוצר בסתר כבר שנים רבות איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. לדבריו, מקורות האיברים להשתלה בסין נותרו סודיים, אפילו שמספר ניתוחי ההשתלות הרקיעו שחקים אחרי שהחלה רדיפת הפאלון גונג. בכמה מקרים איששו חקירות עצמאיות שהאיברים הגיעו ממתרגלי פאלון גונג חיים שנעצרו באופן בלתי חוקי כדרך להוציאם להורג.

ד"ר טינג קאי-טינג מדבר בפורום הבריאות בגואנג-הווי לי

יותר מ-30 בכירים בגואנג-הווי לי הזמינו את ד"ר טינג קאי-טינג מבית החולים הכללי בקאו-שיאנג להרצות בפורום הבריאות. ד"ר טינג סיפר על פציינט שלו שנסע להשתלת כבד בסין. הרופא בסין אמר לפציינט שהוא אבחן גם פגם בכליה והוא זקוק להשתלה. אם הוא יסכים, יקבל מיידית כליה זמינה. הוא שילם 500,000 דולר ומת זמן קצר לאחר הניתוח.

כמו כן הציג ד"ר טינג מספר דוגמאות כיצד רוצח המשטר הסיני בעבור איברים ואת רווחי הענק שהוא עושה מהשתלות האיברים. כמעט כל בכיר בפורום חתם על העצומה לאחר הנאום, כדי לגנות את קצירת האיברים הבלתי חוקית בסין.

מנהלת בית ספר יסודי ואחרים שנכחו בפורום חותמים על העצומה

בפורום להורי תלמידים בבית הספר היסודי ברויי פונג דיברו ד"ר טסאי צ'ונג אי, נשיא האגודה הטכנולוגית הרפואית בקאו-שיאנג וד"ר יואן לון-שיאנג מבית החולים הכללי בקאו-שיאנג על בעיות בריאות ואתיקה של קצירת איברים.

לאחר מכן חתמו מנהלת בית הספר הונג פי-צ'ו והנוכחים על העצומה בגנות השתלות איברים בלתי חוקיות בסין. המנהלת הונג הדגישה: "הממשלה וכלי התקשורת שלנו צריכים לדבר בגלוי על הבעיה. לאנשים יש זכות לדעת. ללא גינוי פומבי ימשיך המשטר הסיני לבצע את הפשעים האלה. אנא, אל תשתקו. חשוב לנו מאוד לעזור לעצור את הפשעים האלה".

בפורום לטיפול רפואי בקשישים חותמים על העצומה לגינוי רדיפת הפאלון גונג

לפורום העוסק בטיפול רפואי בקשישים בהה-צ'אנג לי הוזמן הואנג יו-פונג, טכנאי רפואי מבית החולים צ'אנג דונג. הוא סיפר ש-90 אחוז מהפציינטים שקיבלו איברים בחו"ל קיבלו אותם בסין. לאחר מכן רובם היו צריכים לקבל מנות גדולות של נוגדי דחייה ומתו זמן קצר לאחר הניתוחים. הוא אמר "המשטר הסיני מבצע פשע שיטתי כנגד האנושות".

צ'ואו האי-לינג נשיא האגודה לפיתוח בהה-צ'אנג לי אמר: "תרומת איברים היא פעולה נדיבה, אבל לקיחת איברים בכפייה מאדם חי זו פעולה בלתי מוסרית". מר צ'ואו ואחרים שנכחו בפורום חתמו על העצומה כדי לגנות את הפשעים האלה.

משתתפים בפורום לבריאות קהילתית במרכז פעילות לקשיש במחוז ציאן-ג'ן

בפורום לבריאות קהילתית במרכז פעילות לקשיש במחוז ציאן-ג'ן, דיברו ד"ר טינג וד"ר טסאי צ'ונג-אי על הסיכונים בנסיעה לסין לשם השתלות איברים. המשתתפים למדו שמאחורי רכישת איברים מהירה בסין יש מעשים פליליים, ושהשתלות איברים רבות שם כרוכות ברצח, וכן שקיים סיכון גבוה לזיהום אחרי הניתוח.

הואנג טנג-קה, בכיר בדרג גבוה שנכח בפורום אמר: "לקחת איברים מאנשים חיים זהו רוע מוחלט. אסור לנו לסייע לקידום מעשים מרושעים כאלה".