(Minghui.org)

הצעת חוק הוצגה בפרלמנט הקנדי ב-6 בדצמבר 2013, המציעה לענוש כל מי שמעורב ביודעין בקצירת איברים כפויה. החוק יהיה ישים הן לגבי תושבים קנדים, והן לגבי אזרחי חוץ שיהיו על אדמת קנדה. החקיקה תייסד רישום של אנשים שמאמינים שהיו מעורבים בקצירת איברים, ותדרוש מסמכים של מקור האיברים ששימשו בניתוחי ההשתלה.

הצעת החוק הזאת תשפיע מיידית על חוקי ההגירה, משום שאנשים שמאמינים שהשתתפו בקצירת איברים בכל מקום שהוא בעולם – כניסתם לקנדה תיאסר.

חבר הפרלמנט הקנדי הפרופ' ארווין קוטלר, יוזם הצעת החוק, זוקף אותה לזכות ההשראה מחקירתם של דיוויד קילגור ודיוויד מטאס, אשר חשפה את הפשעים של קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בסין כשהם עדיין חיים.

באמצעות החקירה העצמאית לגבי קצירת האיברים בסין, דיוויד קילגור, מזכיר המדינה הקנדי לשעבר לאסיה-פסיפיק, ועורך הדין הידוע לזכויות אדם דיוויד מאטאס, הגיעו למסקנה שבין השנים 2000 עד 2005 בלבד, כ-41,500 איברים שמקורם אינו ידוע הושתלו בניתוחי השתלות בסין, ושהם נקצרו מגופם של מתרגלי פאלון גונג.

חבר הפרלמנט הקנדי ושר המשפטים לשעבר ארווין קוטלר

פרופ' קוטלר מחשיב את החוק הזה כמגלם את המחויבות הקנדית לומר "לא" לקצירת האיברים בכפייה, ואת סירובה המוחלט לקחת חלק בפשע השפל הזה.

"הראיות לגבי קצירת האיברים ולגבי אנשים ספציפיים שאיבריהם נלקחו היא מצמררת ומזעזעת", אמר קוטלר. "אנחנו חייבים לוודא שלקנדה יהיו הכלים לתבוע אנשים המעורבים בעיסוק כזה או מאפשרים אותו. כמו כן, מטרת החקיקה היא למנוע אנשים כניסה לקנדה אם יש יסוד להניח שהם עושים זאת כדי לקדם או להיות מעורבים באיזושהי צורה בקצירת האיברים" [לדוגמה: התמחות רופאי השתלות סינים בקנדה – המער'].

קצירת האיברים בכפייה זוכה לגינוי בכל העולם

החקיקה החדשה באה גם בעקבות שימוע שנערך בפרלמנט הקנדי בפברואר השנה. קילגור ומטאס הצעיו ראיות מוצקות ומשכנעות בנוגע לקצירת האיברים הכפויה ממתרגלי פאלון גונג בסין, והמליצו שהממשלה הקנדית תנקוט בצעדים להפסיק את ההפרה ללא תקדים הזאת של זכויות אדם.

שימועים כאלה ופורומים על הנושא נערכו השנה במדינות רבות, כמו ארה"ב, בריטניה, צרפת, אוסטרליה ושבדיה. המחויבות וחוש הדחיפות החזק שפרופ' קוטלר הביע מורגש גם בכל העולם.

הצעת חוק הנמצאת בהכרעה בקונגרס של ארה"ב מתוכננת להגיע להצבעה בעתיד הקרוב. החוק המוצע מגנה את לקיחת האיברים השיטתית הכפויה המבוצעת על ידי המדינה בסין מאסירי מצפון בסין, שרבים מהם הם מתרגלים של פאלון גונג.

מחלקת המדינה האמריקאית חידשה בחודש יוני 2011 את טופס הבקשה לאשרת שהייה שלא לצרכי הגירה, טופס DS-160 והוסיפה את השאלה "האם אי פעם היית מעורב ישירות בתהליך השתלות של איברי אדם או רקמות גוף שנעשה בכפייה?"

ישראל וספרד כבר הפעילו חוקים האוסרים את קצירת האיברים בכפייה. טייוואן דורשת ממספר גדול של מוסדות רפואיים ורופאים לרשום מאיזה מדינה הגיע כל איבר שהושתל, ומי המנתחים שעשו את ההשתלה. בכל פעם שפציינט שהגיע מחו"ל פונה לקבל החזר ביטוח רפואי לאחר ניתוח השתלה.

ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH), יזם ביוני 2013 עצומה בין-לאומית אשר תוגש לנציבות העליונה של זכויות האדם של האו"ם. העצומה קוראת למשטר בסין להפסיק מיידית את קצירת האיברים הכפויה ממתרגלי הפאלון גונג בסין.

עד סוף ספטמבר השנה חתמו כמעט 450,000 חתימות מיותר מ-32 מדינות על העצומה של DAFOH, והכוונה היא להגיש את העצומה לאו"ם ביום זכויות האדם הבין-לאומי החל מחר, ה-10 בדצמבר.