(Minghui.org)

בפרוס השנה הסינית החדשה, התקבלו באתר מינג-הווי עשרות אלפי גלויות ואיחולים למייסד הפאלון גונג, מאסטר לי הונג-ג'י. האתר פרסם רבים מהם במשך שבעת הימים האחרונים.

איזו תופעה מדהימה! ומבחינת נקודת המבט שלנו במערב, מה זה אומר? אני עצמי לא הייתי בטוח כיצד להבין את התופעה הזו. ביקשתי מכמה מעמיתי הסינים שישתפו אותי מה הם חושבים על כך, והנה כמה דברים שלמדתי:

- סינים (בסין ובקהילות בחו"ל) שעדיין מאמינים בתעמולה שהמשטר בסין עושה כדי להציג את הפאלון גונג ואת מאסטר לי באופן דמוני, יידהמו למראה כל כך הרבה תמיכה ואיחולים, ויוכלו לראות את המצב האמיתי מבעד לתעמולה של המשטר.

- אנשים בכל העולם, בין אם הם סינים או מערביים, יכולים לראות שחייב להיות משהו מיוחד בפאלון גונג. אחרת מדוע כל כך הרבה אנשים מביעים כבוד והערכה למאסטר לי? חייב להיות שהפאלון גונג הביא לחייהם שינוי כה עמוק!

- אחרי 14 שנה שהמשטר רודף אותם ללא רחמים בכל מקום, מתרגלי הפאלון גונג בסין מרגישים די מבודדים. כשהם רואים את האיחולים המתפרסמים כל הזמן זה מרחיב את לבבם ומראה להם שיש עוד מתרגלי פאלון גונג רבים שנותרו נחושים באמונתם חרף הרדיפה והעינויים. זה מעודד אותם להישאר נחושים חרף המצוקות הקשות.

- רשויות המשטר של המפלגה הקומוניסטית בסין (מק"ס), אחרי שייווכחו כמה פופולרי הפאלון גונג בעולם, כמו גם בכל מקום ומקום בסין, אולי יחשבו פעמיים בעת ינפיקו את הפקודה הבאה לרדוף מתרגלים. הם אולי יחשבו באופן מפוכח יותר על הנושא אחרי שיראו שדעת הקהל בסין ומחוצה לה מתחילה לנטות שוב לטובת הפאלון גונג.

האיחולים מגיעים מכל פינות העולם, אולם הכמות העצומה שמגיעה מסין נראית לי משמעותית במיוחד. מדוע?

משום שמתרגלי הפאלון גונג בסין מצליחים לשלוח כל כך הרבה איחולים מכל כך הרבה מקומות חרף "חומת האש" האינטרנטית החזקה בעולם, מערכת הצנזורה שנועדה לחסום תנועה באינטרנט בנושאים של הפאלון גונג ושל הרדיפה נגד הפאלון גונג.

חרף הסיכון והמורכבות, עדיין מצליחים המתרגלים האלה לשלוח את איחוליהם לאתר מינג-הווי. אני תוהה: אם לא הייתה הצנזורה הזו, כמה עשרות אלפי איחולים נוספים היו מתקבלים עבור מאסטר לי?

כך, בהיותי מערבי, התופעה של שליחת כמות כזו של איחולים הייתה קצת מופלאה מבינתי עד שהבנתי את עומק משמעויותיה. בקיצור, זה מה שמתרגלי הפאלון גונג אמרו כל הזמן לכולם: שפאלון גונג הוא טוב! ש"אמת-חמלה-סובלנות", שהם הליבה של הדברים שהפאלון גונג מלמד הם טובים!

אז לא פלא שכה הרבה מבין אלו שראו כמה חייהם השתנו לטובה בעקבות הטיפוח על פי העקרונות האלה מוכנים לסכן את חירותם כדי לשלוח את תודתם העמוקה למאסטר לי בזמן החשוב הזה, הפצעתה של שנת ירח חדשה.

וכמובן נותר לי רק לאחל בעצמי שנה חדשה טובה למאסטר לי! שנה חדשה טובה לכולנו! פאלון גונג הוא טוב!

קישורים לכמה מהאגרות המקוונות מסין ומהעולם:

הערת המערכת: בחלק מהאגרות מופיע סמל הפאלון, שבמרכזו "סווסטיקה" - סמל עתיק ששימש את הדתות במערב ובמזרח, כולל הדת היהודית. ציורי סווסטיקות נמצאו גם בבתי כנסת עתיקים שנחשפו בישראל.

▪ Chinese People Who Understand the Truth about Falun Gong and Falun Gong Practitioners' Family Members Respectfully Wish Revered Master Happy Chinese New Year (19 Items)

•  ▪ Falun Gong Practitioners Working in China's Medical, Pharmaceutical, Electric, Railway, and Forestry Industries Wish Revered Master Happy Chinese New Year (Images) (21 Greetings)

▪ Falun Dafa Practitioners in the Police System in China Respectfully Wish Revered Master Happy Chinese New Year (10 greetings) (Images)

•  ▪ Falun Gong Practitioners from China's Government Agencies Respectfully Wish Revered Master Happy Chinese New Year (21 Greetings)

ברכות למאסטר הנכבד של הפאלון דאפא לכבוד השנה הסינית החדשה