(Minghui.org)

בית המשפט של מחוז פנג-מאן בעיר ג'ילין ערך שימוע חשאי בניגוד לחוק הסיני, וגזר 4 שנות מאסר למתרגל הפאלון גונג ליו יו-האי, מבלי שיידעו את בני משפחתו על השימוע או על גזר הדין. מר ליו נעצר ללא עילה חוקית רק משום שהוא מתרגל פאלון גונג.

שוטרים עצרו את מר ליו בערב ה-29 במאי 2012 ולקחו אותו ללא עילה חוקית למרכז מעצרים, שם החזיקו בו חצי שנה. בני משפחתו, כולל אשתו ובתו הלכו פעמים רבות לתחנת המשטרה, למרכז המעצרים, ליחידה המשפטית ולבית המשפט כדי לשחררו.

כשהמשפחה הגיעה ב-14 בספטמבר 2012 למשרד התובע המחוזי, נאמר להם כי 10 ימים קודם לכן התיק שלו הועבר לבית המשפט ונערך דיון משפטי.

תלאות נוספות פקדו את המשפחה בנסיון לברר את גורלו, והם סבלו מאיומים מצד הרשויות המשפטיות הנוגעות בדבר. פרטים על כך ועל מבצעי העוולות הללו ניתן למצוא בגרסה האנגלית.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין, הנמשכת כבר 14 שנה: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין