(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג לי לי-יינג בת ה-36 נעצרה ב-21 ביוני 2011 כשסוכנים בלבוש אזרחי פרצו לביתה, הפכו ובזזו אותו, ולקחו אותה למעצר ללא עילה חוקית. שבועיים לאחר מכן היא הועברה למחנה עבודה בכפייה לנשים, שי-ג'יא-ג'ואנג. רק ב-5 ביולי הודיעו לבעלה כי תקופת מעצרה תהיה שנה וחצי. זמן זה חלף, אולם מסרבים לשחרר אותה.

לגב' לי שני ילדים: בני 8 ו-15. הילדים לא זוכרים יום אחד שקט בחייהם, בשל הרדיפה נגד הפאלון גונג שהחלה לפני 14 שנה. זו לא פעם ראשונה שאמם נעצרה ללא עילה חוקית, וסכומים נסחטו מהמשפחה כשוחד לשחרורה. הבעל לא עמד בלחץ הרשויות והלך למחנה העבודה בכפייה כשהוא מלווה באנשי בית המשפט המחוזי, והתגרש מאשתו. זה היה במאי 2012. ברור כשמש שמנסים לשבור את רוחה של גב' לי, כדי שתחתום על ויתור על אמונתה ועל הפסקת התרגול בפאלון גונג, וכן תשמיץ את השיטה ותהפוך למשתפת פעולה עם שלטונות המחנה במאמציהם "לשנות" מתרגלי פאלון גונג נחושים אחרים.

הוריה של גב' לי הם בשנות השבעים לחייהם והרשויות מאיימות עליהם כל הזמן, במיוחד בחודש האחרון. הם לא מבינים למה לא משחררים את בתם ולא מסכימים לענות להם על כך. בזמן מעצרה, שנה ושבעה חודשים, הרשו להם לראות אותה רק פעם אחת. גם בטלפון לא מרשים לגב' לי לדבר אתם, או שקוטעים אותה.

לקריאה נוספת על רדיפת הפאלון גונג: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין